wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

Wybory Prezydenta RP - 2020r.

Postanowienie Marszałka Sejmu RP (1)
Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie obwieszczeń i plakatów (1)
Tworzenie obwodów (1)
Informacja o upływie terminów zw. z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych (0) Archiwalne informacje(1)
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (1)
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w kraju (1)
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu za granicą (1)
wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (1)
zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (1)
zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (1)
Uchwała w sprawie powoływania OKW (1)
Komunikat o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń głosowania korespondencyjnego (1)
Komunikat o sposobie zgłaszania kandydatów na członków OKW (1)
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 marca 2020 r. dot. zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 (1)
Informacja o sposobie głosowania (1)
Informacja o sposobie głosowania - głosowanie ponowne (1)
Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu (1)
Komunikat o sposobie zgłaszania członków do OKW (1)
Informacje o numerach i granicach obw. głosow. oraz siedzibach obw. kom. wyb. (1)
Informacja o uzupełnieniu składów i losowaniu do OKW (1)
Obwieszczenie o kandydatach na Prezydenta RP (1)
Komunikat KW - dodatkowe zgłoszenia OKW (0) Archiwalne informacje(1)
Informacja n.t. powołania obwodowych komisji wyborczych i ich zadań (1)
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania (1)
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (1)
Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym (1)
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju (1)
Kalendarz wyborczy (1)
INFORMACJA - DODATKOWE ZGŁOSZENIA OKW (1)
Obwieszczenie PKW o kandydatach na Prezydenta RP (1)
Komunikat OKW - skład OKW (1)
Postanowienie - w sprawie powołania OKW (1)
Postanowienie KW - pierwsze posiedzenia OKW (1)
Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania (1)
Obwieszczenie o ponownym głosowaniu (1)