wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

Nabór kandydatów do pracy w urzędzie oraz jednostek podległych
Ogloszenia o naborze na wolne stanowiska - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2022-06-28 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. zamówień publicznych Komisja Rekrutacyjna
2022-06-22 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. zamówień publicznych Komisja Rekrutacyjna
2022-05-10 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. zamówień publicznych Komisja Rekrutacyjna
2022-04-07 Zarządzenie WGR w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS-P w Woli Wiązowej WGR
2021-11-15 Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko urzędnicze Komisja Rekrutacyjna
2021-10-11 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Komisja Rekrutacyjna
2021-09-30 Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. zamówień publicznych Komisja Rekrutacyjna
2021-09-17 Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze Komisja Rerutacyjna
2021-09-14 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Komisja Rekrutacyjna
2021-08-30 nabór na wolne stanowisko urzędnicze Komisja Rekrutacyjna
2021-07-08 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Komisja Rekrutacyjna
2021-05-19 Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko - inspektor ds. zamówień publicznych Komisja Rekrutacyjna
2021-05-06 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji Komisja Rekrutacyjna
2021-04-29 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. zamówień publicznych Komisja Rekrutacyjna
2021-01-14 Ogłoszenie o naborze Komisja Rekrutacyjna
2020-12-30 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Komisja Rekrutacyjna
2020-11-05 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Komisja Rekrutacyjna
2020-07-23 Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komisja Rekrutacyjna
2020-03-30 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Komisja Rekrutacyjna
2019-08-23 Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy - podinsp. ds. zamówień publicznych Komisja Rekrutacyjna
2019-07-31 Nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Rusiec Komisja Rekrutacyjna
2019-07-11 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Komisja Rekrutacyjna
2019-07-11 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - podinspektor ds. budżetowych Komisja Rekrutacyjna
2019-03-22 Ogłoszenie o naborze Komisja Rekrutacyjna
2019-01-24 Ogłoszenie o naborze Komisja Rekrutacyjna
2018-12-11 Zarządzenie WGR Wójt Gminy
2018-12-11 Ogłoszenie Komisja Rekrutacyjna
2018-11-30 Nabór na wolne stanowisko pracy Komisja Rekrutacyjna
2018-05-28 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
2017-10-16 nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Ruścu Komisja Rekrutacyjna
2017-04-28 Zarządzenie Wójta Gminy Rusiec w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Ruścu
2017-04-24 powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Ruścu Komisja Rekrutacyjna
2013-03-01 Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds.utrzymania czystości i porządku Komisja Rekrutacyjna
2010-12-10 Nabór na wolne stanowisko pracy - podinsp. ds. ewid. i ludn. i gosp. gruntami Krzysztof Kamieniak
2009-09-09 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Wójt Gminy
2009-03-03 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Kierownika USC w Ruścu Wójt Gminy
2008-08-14 Nabór na wolne stanowisko pracy - informatyk Komisja Rekrutacyjna
2008-07-07 Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds inwestycji
2007-06-19 ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik Socjalny Elżbieta Szczęsna
2007-01-29 ogłoszenie na stanowisko ds gospodarowania mieniem gminy i gosp. komunalnej Komisja Rekrutacyjna
2007-01-16 ogłoszenie o naborze na st. ds. inwestycji Wójt Gminy
2006-11-28 nabór kandydatów na stanowisko ds. ewidencji ludności i gospodarki gruntami Komisja Rekrutacyjna
2006-11-16 nabór kandydatów do pracy na stanowisko ds budownictwa i planowania przestrzenne Komisja Rekrutacyjna
2006-09-15 Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds budżetowych Wójt Gminy
2006-09-15 Nabór na wolne stanowisko podinspektora ds inwestycji Wójt Gminy