wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

Nabór kandydatów do pracy w urzędzie oraz jednostek podległych
Postepowanie kwalifikacyjne - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2022-07-21 Informacja - nabór nie został rozstrzygnięty Komisja Rekrutacyjna
2022-07-05 Nabór nie został rozstrzygnięty Komisja Rekrutacyjna
2022-06-22 Informacja - nabór nie rozstrzygnięty Komisja Rekrutacyjna
2022-05-23 Informacja - nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty Komisja Rekrutacyjna
2022-05-10 Informacja - nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty Komisja Rekrutacyjna
2021-12-14 lista kandydatów Komisja Rekrutacyjna
2021-12-03 Lista kandydatów Komisja Rekrutacyjna
2021-10-28 Nabór nie został rozstrzygnięty Komisja Rekrutacyjna
2021-10-14 Nabór nie został rozstrzygnięty Komisja Rekrutacyjna
2021-10-06 Informacja - nabór nie został rozstrzygnięty Komisja Rekrutacyjna
2021-09-30 Informacja - nabór na wolne stanowisko nie został rozstrzygnięty Komisja Rekrutacyjna
2021-09-13 informacja - nabór nie został rozstrzygnięty Komisja Rekrutacyjna
2021-08-20 Termin testu i rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna
2021-07-23 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Komisja Rekrutacyjna
2021-05-24 Lista kandydatów Komisja Rekrutacyjna
2021-05-19 Informacja - nabór nie został rozstrzygnięty Komisja Rekrutacyjna
2021-01-26 Lista kandydatów Komisja Rekrutacyjna
2020-11-17 Lista kandydatów Komisja Rekrutacyjna
2020-08-06 Lista kandydatów Komisja Rekrutacyjna
2020-04-17 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Komisja Rekrutacyjna
2019-09-05 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Komisja Rekrutacyjna
2019-08-23 Informacja Komisja Rekrutacyjna
2019-07-22 Informacja - brak dokumentów Komisja Rekrutacyjna
2019-07-22 Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne Komisja Rekrutacyjna
2019-04-08 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Komisja Rekrutacyjna
2019-02-04 Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne Komisja Rekrutacyjna
2018-12-28 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Komisja Rekrutacyjna
2018-12-14 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Komisja Rekrutacyjna
2018-06-21 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Komisja Rekrutacyjna
2017-11-02 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Komisja Rekrutacyjna
2017-05-11 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
2017-05-09 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
2013-03-15 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Komisja Rekrutacyjna
2010-12-22 lista osób spełniających wymagania formalne - st. ds. ewidencji ludności i gosp. Komisja Rekrutacyjna
2009-09-29 Lista kandydatów spełniajacych kryteria Komisja rekrutacyjna
2009-04-03 Lista kandydatów spełniajacych kryteria Komisja rekrutacyjna
2008-10-29 lista kandydatów spełniających wymagania formalne - stanowisko informatyk Elżbieta Szczęsna
2007-03-07 lista osób spełniających wymagania formalne na st. ds gospodarki komunalnej Komisja Rekrutacyjna
2007-02-01 lista kandydatów spełniających wymagania formalne na st. ds. inwestycji Komisja Rekrutacyjna
2007-02-01 informacja o terminie selekcji końcowej na st. ds. inwestycji Komisja Rekrutacyjna
2006-12-15 kandydaci spełniający wymagania formalne na st. ds ewid. ludn. i gospod. gruntam Komisja Rekrutacyjna
2006-12-15 kandydaci spełniający wym. formalne na st. ds budownictwa i planowania przestrz. Komisja Rekrutacyjna
2006-12-15 informacja o terminie selekcji końcowej Komisja Rekrutacyjna
2006-10-17 informacja nt. selekcji końcowej na st. ds. budżetowych Komisja Rekrutacyjna
2006-10-10 informacja o selekcji końcowej na st. ds. inwestycji Komisja Rekrutacyjna
2006-10-06 Lista kandydatów speł. wymag. formalne na stanowisko inspektora ds inwestycji Komisja Rekrutacyjna
2006-10-02 Lista kandydatów speł. wymag. formalne na stan. podinspektora ds budżetowych Komisja Rekrutacujna