wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Aleksandra Jadwiga Bartkowiak Skarbnik Gminy (SK)
Ilona Zofia Kopacka Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
Damian Piotr Szczytowski Wójt Gminy (WG)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Aleksandra Jadwiga Bartkowiak Skarbnik Gminy (SK)
Elżbieta Bartoszewska stanowisko ds. organizacyjnych (OR5)
Monika Justyna Bazan Stanowisko ds. budżetowych (FN)
Agnieszka Brzezowska Stanowisko ds. budżetowych (FN)
Roman Marek Brzozowski stanowisko ds. zamówień publicznych (GB)
Anastazja Dzbik stanowisko ds. zamówień publicznych (GB)
Katarzyna Jadwiga Dziedzic sekretarka (OR)
Joanna Foltyńska stanowisko ds gospodarki komunalnej i spraw obywatelskich (GB6)
Ilona Zofia Kopacka Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)
Ilona Zofia Kopacka stanowisko ds ewidencji ludności i dowodów osobistych (USC1)
Marta Elżbieta Krasowska stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie (GB7)
Marta Elżbieta Krasowska stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozliczenia podatku VAT (OR1)
Marek Łopata stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego (GB4)
Magdalena Mielczarek Stanowisko ds. budżetowych (FN)
Marcin Krzysztof Nitecki stanowisko ds. ochrony środowiska (GB2)
Monika Anna Pawlak stanowisko ds. kadr i obsługi Rady Gminy (OR4)
Sylwia Smolarek inspektor ds. profilaktyki uzależnień (OR7)
Damian Piotr Szczytowski Wójt Gminy (WG)
MAŁGORZATA WACŁAWA SZYMAŃSKA stanowisko ds podatkowych (RF)
Paulina Łucja Ulman stanowisko ds wymiaru zobowiązań pieniężnych (RF)
Żaneta Anna Wiśniewska stanowisko ds wymiaru zobowiązań pieniężnych (RF)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Aleksandra Jadwiga Bartkowiak Skarbnik Gminy (SK)Referat finansowy
Elżbieta Bartoszewska stanowisko ds. organizacyjnych (OR5)Referat organizacyjny
Monika Justyna Bazan Stanowisko ds. budżetowych (FN)Referat finansowy
Agnieszka Brzezowska Stanowisko ds. budżetowych (FN)Referat finansowy
Roman Marek Brzozowski stanowisko ds. zamówień publicznych (GB)Referat inwestycji, budownictwa i gospodarki gruntami
Anastazja Dzbik stanowisko ds. zamówień publicznych (GB)Referat inwestycji, budownictwa i gospodarki gruntami
Katarzyna Jadwiga Dziedzic sekretarka (OR)Referat Organizacyjny
Joanna Foltyńska stanowisko ds gospodarki komunalnej i spraw obywatelskich (GB6)Referat inwestycji, budownictwa i gospodarki gruntami
Ilona Zofia Kopacka Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)Kierownik USC
Ilona Zofia Kopacka stanowisko ds ewidencji ludności i dowodów osobistych (USC1)Kierownik USC
Marta Elżbieta Krasowska stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie (GB7)Referat inwestycji, budownictwa i gospodarki gruntami
Marta Elżbieta Krasowska stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rozliczenia podatku VAT (OR1)Referat organizacyjny
Marek Łopata stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego (GB4)Referat inwestycji, budownictwa i gospodarki gruntami
Magdalena Mielczarek Stanowisko ds. budżetowych (FN)Referat finansowy
Marcin Krzysztof Nitecki stanowisko ds. ochrony środowiska (GB2)Referat inwestycji, budownictwa i gospodarki gruntami
Monika Anna Pawlak stanowisko ds. kadr i obsługi Rady Gminy (OR4)Referat organizacyjny
Sylwia Smolarek inspektor ds. profilaktyki uzależnień (OR7)Referat organizacyjny
Damian Piotr Szczytowski Wójt Gminy (WG)Wójt Gminy
MAŁGORZATA WACŁAWA SZYMAŃSKA stanowisko ds podatkowych (RF)Referat finansowy
Paulina Łucja Ulman stanowisko ds wymiaru zobowiązań pieniężnych (RF)Referat finansowy
Żaneta Anna Wiśniewska stanowisko ds wymiaru zobowiązań pieniężnych (RF)Referat finansowy
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2022
 [Zwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
   Paulina Łucja Ulman   2022-04-29
[Rozwiń]2021
[Rozwiń]2020
[Rozwiń]2019
[Rozwiń]2018
[Rozwiń]2017
[Rozwiń]2016
[Rozwiń]2015
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2002