wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
LIV/377/2022 2022-07-28 zmiany uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania TAK Uchwalony obowiązujący
LIV/376/2022 2022-07-28 określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli TAK Uchwalony obowiązujący
LIV/375/2022 2022-07-28 ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach TAK Uchwalony obowiązujący
LIV/373/2022 2022-07-28 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2022 TAK Uchwalony obowiązujący
LIV/370/2022 2022-07-28 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego TAK Uchwalony obowiązujący
LIII/368/2022 2022-07-14 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego TAK Uchwalony obowiązujący
LII/361/2022 2022-06-29 określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rusiec w roku szkolnym 2022/2023 TAK Uchwalony obowiązujący
LII/360/2022 2022-06-29 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży TAK Uchwalony obowiązujący
LII/359/2022 2022-06-29 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2022 TAK Uchwalony obowiązujący
LI/353/2022 2022-05-09 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2022 TAK Uchwalony obowiązujący
XLIX/350/2022 2022-03-31 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt TAK Uchwalony obowiązujący
XLIX/348/2022 2022-03-31 szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach TAK Uchwalony obowiązujący
XLIX/344/2022 2022-03-31 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2022 TAK Uchwalony obowiązujący
XLVIII/337/2022 2022-02-28 zmiany budżetu Gminy Rusiec na rok 2022 TAK Uchwalony obowiązujący
XLVII/335/2022 2022-01-17 zmieniająca uchwałę nr XXXV/277/2021 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Rusiec TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia