wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

Zarządzenia w sprawie uchwalenia i zmian regulaminu organizacyjnego urzędu

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
55/2014 2014-12-29 wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Ruścu NIE Uchwalony obowiązujący
54/2014 2014-12-29 wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rusiec NIE Uchwalony obowiązujący
18/2010 2010-04-30 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Rusiec oraz przez jednostki organizacyjne Gminy Rusiec NIE Uchwalony obowiązujący
3/2010 2010-01-06 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Rusiec oraz przez jednostki organizacyjne Gminy Rusiec NIE Uchwalony obowiązujący
54/2009 2009-12-30 W sprawie zmiany Regulaminu Wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Ruścu. NIE Uchwalony obowiązujący
53/2009 2009-12-30 W sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ruścu. NIE Uchwalony obowiązujący
39/2009 2009-11-26 W sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego udzielania zamówień publicznych przez Gminę Rusiec oraz przez jednostki organizacyjne Gminy Rusiec. NIE Uchwalony obowiązujący
25a/2009 2009-06-29 W sprawie wprowadzeni zmian do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Ruścu. NIE Uchwalony obowiązujący
24/2009 2009-06-29 W sprawie Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy w Ruścu. NIE Uchwalony obowiązujący
23/2009 2009-06-29 W sprawie Regulaminu Służby Przygotowawczej Pracowników Urzędu Gminy w Ruścu. NIE Uchwalony obowiązujący
32/07 2007-10-03 W sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rusiec NIE Uchwalony obowiązujący
43/2006 2006-12-29 Wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rusiec TAK Uchwalony obowiązujący
37/06 2006-11-26 Wprowadzenie zmain w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rusiec TAK Uchwalony obowiązujący
23/2006 2006-07-26 Wprowadzenie zmian w regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rusiec NIE Uchwalony obowiązujący
40/05 2005-11-14 wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rusiec NIE Uchwalony obowiązujący