wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
61/2016 2016-12-29 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzania kontroli wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych Gminy i w Urzędzie Gminy w Ruścu NIE Uchwalony obowiązujący
60/2016 2016-12-29 w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rusiec na 2017r. NIE Uchwalony obowiązujący
59/2016 2016-12-29 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2016r. NIE Uchwalony obowiązujący
58/2016 2016-12-29 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rusiec NIE Uchwalony obowiązujący
57/2016 2016-12-23 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Ruścu NIE Uchwalony obowiązujący
56/2016 2016-12-23 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Ruścu za 2016r. NIE Uchwalony obowiązujący
55/2016 2016-12-23 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ruścu za 2016r. NIE Uchwalony obowiązujący
54/2016 2016-12-23 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Ruścu za 2016 r. NIE Uchwalony obowiązujący
52/2016 2016-12-22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2016r. NIE Uchwalony obowiązujący
51/2016 2016-12-19 w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i Usług Gminy Rusiec NIE Uchwalony obowiązujący
50/2016 2016-12-13 w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Ruścu. NIE Uchwalony obowiązujący
49/2016 2016-12-13 w sprawie zmiany budżetu Hminy Rusiec na 2016r. NIE Uchwalony obowiązujący
48/2016 2016-12-13 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej NIE Uchwalony obowiązujący
47/2016 2016-12-01 w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Rusiec na 2017r. NIE Uchwalony obowiązujący
46/2016 2016-11-30 w sprawie zmiany budżetu Gminy Rusiec na 2016r. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia