wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Gminy w Ruścu. Uwaga! Strona została przeniesiona do archiwum. Nowy adres strony: www.bip.rusiec.pl

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
LII/360/2022 2022-06-29 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży TAK Uchwalony obowiązujący
XLII/318/2021 2021-11-29 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
XLII/317/2021 2021-11-29 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości TAK Uchwalony obowiązujący
XLII/316/2021 2021-11-29 obniżenia wysokości średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy TAK Uchwalony obowiązujący
XXXVII/282/2021 2021-10-05 zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty. TAK Uchwalony obowiązujący
XXVII/215/2020 2020-12-16 w sprawie zmiany uchwały nr XIV/130/2020 Rady Gminy Rusiec z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Rusiec. TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/202/2020 2020-12-04 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi TAK Nieobowiązujący (uchylony)
XXVI/201/2020 2020-11-30 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/199/2020 2020-11-30 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/200/202 2020-11-30 obniżenia wysokości średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Rusiec, TAK Uchwalony obowiązujący
XX/172/2020 2020-07-14 opłaty targowej TAK Uchwalony obowiązujący
XVIII/161/2020 2020-05-28 opłaty targowej TAK Nieobowiązujący (uchylony)
X/97/2019 2019-10-29 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. TAK Uchwalony obowiązujący
X/96/2019 2019-10-29 obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego TAK Uchwalony obowiązujący
X/95/2019 2019-10-29 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia