wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Informacje o Uchwale numer: XXXVIII/285/22

Tytuł aktu prawnego - pełny: U C H W A Ł A Nr XXXVIII/285/22 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie
Numer: XXXVIII/285/22
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2022-11-22
Data wejścia w życie: 2023-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Data publikacji: 2022-12-08
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2022 r. poz. 4875
Uwagi: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=4875
Uchwała Treść uchwały [118 KB], data ogłoszenia pliku: 2022-11-29

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marzena Kołodziej
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Anna Bzdzikot
Data wytworzenia informacji 2022-11-22
Data udostępnienia informacji 2022-11-29