wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Informacje o Uchwale numer: XLI/302/23

Tytuł aktu prawnego - pełny: U C H W A Ł A nr XLI/302/23 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 28 lutego 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Cedry Wielkie
Numer: XLI/302/23
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2023-02-28
Data wejścia w życie: 2023-04-07
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Data publikacji: 2023-03-23
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2023 r. poz. 1467
Uwagi: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=1467
Uchwała Treść uchwały [26,59 KB], data ogłoszenia pliku: 2023-03-13

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marzena Kołodziej
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Anna Bzdzikot
Data wytworzenia informacji 2023-02-28
Data udostępnienia informacji 2023-03-13