wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Cedry Wielkie

Informacje o Uchwale numer: XXXVII/327/06

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała nr XXXVII/327/06 w sprawie przystąpienia do projektu "Pętla Żuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E-70" z zadaniem pn.: "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Martwej Wisły poprzez budowę przystani żeglarskiej w Błotniku wraz z infrastrukturą pomocniczą"
Tytuł aktu prawnego - skrócony: przystąpienia do projektu "Pętla Żuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E-70" z zadaniem pn.: "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Martwej Wisły poprzez budowę przystani żeglarskiej w Błotniku wraz z infrastrukturą pomocniczą"
Numer: XXXVII/327/06
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2006-09-29
Data wejścia w życie: 2006-09-29
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Współpraca z podmiotami krajowymi
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Współpraca ze społecznościami lokalnymi
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje gospodarczo-majątkowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): uchwalanie programów gospodarczych
Data publikacji: 2006-09-29
Uchwała Treść uchwały [27,5 KB], data ogłoszenia pliku: 2006-10-06

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2006-10-06
Data udostępnienia informacji 2006-10-06