wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Urzędowe obwieszczenia wyborcze i inne informacje dot. procedury wyborczej...:

Data: Tytuł: Autor:
2023-04-16 PROTOKÓŁ Z WYBORÓW
2023-03-21 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 21 marca 2023 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Suchy Dąb bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14
2023-03-21 Uchwała Nr 6/2023 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Suchy Dąb zarządzonych na dzień 16 kwietnia 2023 r.
2023-03-21 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 21 marca 2023 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Suchy Dąb zarządzonych na dzień 16 kwietnia 2023 r.
2023-03-21 Uchwała Nr 5/2023 Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Suchy Dąb zarządzonych na dzień 16 kwietnia 2023 r.
2023-03-21 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 21 marca 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Suchy Dąb zarządzonych na dzień 16 kwietnia 2023 r.
2023-03-09 KOMUNIKAT (2) Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady
2023-03-09 KOMUNIKAT (1) Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie z dnia 9 marca 2023 r. o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie
2023-03-07 POSTANOWIENIE NR 8/2023 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Suchy Dąb zarządzonych na dzień 16 kwietnia 2023 r.
2023-03-06 POSTANOWIENIE NR 7/2023 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie
2023-03-02 Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 2 marca 2023 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie
2023-02-22 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 22 lutego 2023 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Suchy Dąb zarządzonych na dzień 16 kwietnia 2023 r.
2023-02-17 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 17 lutego 2023 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Suchym Dębie w wyborach do Rady Gminy Suchy Dąb zarządzonych na dzień 16 kwietnia 2023 r.
2023-02-09 Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku I o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Suchy Dąb w okręgu wyborczym nr 14
2023-02-09 Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zgłaszaniu kandydatów do komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Suchy Dąb w okręgu wyborczym nr 14 zarządzonych na dzień 16 kwietnia 2023 r.
2023-02-08 Zarządzenie Nr SSE.0050.13.2023 Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Suchy Dąb miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Suchy Dąb zarządzonych na dzień 16 kwietnia 2023 r.
2023-02-03 OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 3 lutego 2023 r.
2023-02-02 ZARZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Suchy Dąb w okręgu wyborczym nr 14