wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2021-05-06 ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Gdańsku - Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock... (RDOŚ-Gd-WOO.420.75.2020.KSZ.19)
2021-05-06 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Suchy Dąb (RGN.6840.1.2021/2) działka 305/11
2021-05-06 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Suchy Dąb (RGN.6840.2.2021/2) działka 112/4
2021-04-21 ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Gdańsku - ĄBudowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk...Ó (RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.24)
2021-04-21 ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Gdańsku - ĄBudowa gazociągu Płońsk-Olsztyn-Gdańsk...Ó (RDOŚ-Gd-WOO.420.59.2020.AJM/IK.25)
2021-04-16 Konsultacje społeczne - Budowa gazociągu Kolnik-Gdańsk
2021-04-14 Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej Gminy Suchy Dąb, dz. 112/1, 112/2, 112/3, 112/5
2021-04-09 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Sportowej w miejscowości Suchy Dąb
2021-03-29 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Suchy Dąb działka 112/4 w Steblewie
2021-03-29 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Suchy Dąb działka 305/11 w Krzywym Kole
Strona 1 of 5 (44 ogłoszeń)Poprzednia[1]2345Następna