wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2023-12-012023-12-15GD.RUZ.4210.134.2023.2.AS dot. pozwolenia wodnoprawnego
2023-12-01 OBWIESZCZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 30 l istopada 2023 r.w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2024 – 2029
2023-11-292023-12-13OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Suchy Dąb o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Suchy Dąb, obejmującego fragment obszaru wsi Suchy Dąb, uchwalonego uchwałą Nr IX/51/2003 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 12 listopada 2003 r.
2023-11-272023-12-11Zawiadomienie RDOŚ RDOŚ-Gd-WOO.420.45.2023.MR.12
2023-10-26 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 28.09.2023 - GD.ZUZ.3.4210.688.2023.MD
2023-09-25 WYKAZ FIRM, POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE (KONCESJE), WYDANE PRZEZ URZĄD GMINY NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY SUCHY DĄB stan na 25 września 2023 r.
2023-09-05 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Suchy Dąb
2023-07-26 Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego - sprzedaż końcowa
2023-06-29 Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowej Gminy Suchy Dąb
2023-06-22 WÓJT GMINY SUCHY DĄB ODWOŁUJE drugi przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Suchy Dąb - dz. nr 110/2 oraz nr 110/3
Strona 1 of 18 (178 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567161718Następna