wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Urzędowe tablice ogłoszeń

Wyszukiwanie w tekście (data, znak sprawy, czego dotyczy,adresat)
Wybierz tablicę:
v
Od kiedy na tablicy 
Do kiedy na tablicy 
Tytuł ogloszenia - czego dotyczy 
2022-09-27 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy, działka 304/2 Krzywe Koło
2022-09-27 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy, działka 304/8 Suchy Dąb
2022-09-27 Wójt Gminy Suchy Dąb ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy, działka 304/10 Suchy Dąb
2022-08-01 OBWIESZCZENIE - Budowa linii 400kV Choczewo - nacięcie linii Gdańsk Błonia - Grudziąc Węgrowo WI-III.747.1.22.2022.EB.c
2022-07-13 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ZOP.6220.9.2022
2022-07-07 Kierownik GOPS w Suchym Dębie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń - umowa na zastępstwo
2022-05-31 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Suchy Dąb z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok
2022-05-30 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2021 r.
2022-05-30 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym 2021 roku udzielono pomocy publicznej – zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej, zwolnienia z tytułu nabycia gruntów oraz ulgi inwestycyjne
2022-05-30 OBWIESZCZENIE DLI-I.7620.3.2022.KT.7 "Budowa gazociągów Kolnik-Gdańsk..."
Strona 1 of 13 (123 ogłoszeń)Poprzednia[1]234567111213Następna