wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
SOŚ.0050.21.2023 2023-03-13 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowe im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.20.2023 2023-03-10 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2023 rok NIE Uchwalony obowiązujący
ZPS.0050.17.2023 2023-02-27 Zarządzenie w sprawie określenia sposobu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego CIEPŁE MIESZKANIE na terenie Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.15.2023 2023-02-17 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2023 rok NIE Uchwalony obowiązujący
SSE.0050.13.2023 2023-02-08 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Suchy Dąb miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Suchy Dąb zarządzonych na dzień 16 kwietnia 2023 r. NIE Uchwalony obowiązujący
SOŚ.0050.12.2023 2023-02-08 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach-Zameczku NIE Uchwalony obowiązujący
ZPS.0050.11.2023 2023-02-01 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2023 w zakresie sportu NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.10.2023 2023-01-31 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2023 rok NIE Uchwalony obowiązujący
ZSP.0050.8.2023 2023-01-25 Zarządzenie w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w zakresie sportu w roku 2023 NIE Uchwalony obowiązujący
SOŚ.0050.7.2023 2023-01-24 Zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2023 r. NIE Uchwalony obowiązujący
SOŚ.0050.6.2023 2023-01-18 Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
ZPS.0050.5.2023 2023-01-16 Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr ROP.0050.112.2019 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej NIE Uchwalony obowiązujący
ZSP.0050.4.2023 2023-01-09 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2023 w zakresie sportu NIE Uchwalony obowiązujący
ZSP.0050.3.2023 2023-01-09 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Suchy Dąb w roku 2023 w zakresie sportu NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.1.2023 2023-01-02 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2023 rok NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia