wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
ZPS.0050.81.2023 2023-11-14 Zarządzenie w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia prze Gminę Suchy Dąb udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.80.2023 2023-11-14 Zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok NIE Uchwalony obowiązujący
GOPS.0050.78.2023 2023-11-10 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
GOPS.0050.77.2023 2023-11-10 Zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.75.2023 2023-11-09 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2023 rok NIE Uchwalony obowiązujący
ZPS.0050.74.2023 2023-11-07 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.72.2023 2023-10-25 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2023 rok NIE Uchwalony obowiązujący
SOŚ.0050.71.2023 2023-10-23 Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt. "Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie" NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.69.2023 2023-10-12 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2023 rok NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.67.2023 2023-09-29 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2023 rok NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.65.2023 2023-09-06 Zarządzenie w sprawie opracowania zakresu szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2024 rok NIE Uchwalony obowiązujący
SSE.0050.63.2023 2023-08-31 Zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.62.2023 2023-08-31 Zarządzenie sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2023 rok NIE Uchwalony obowiązujący
SSE.0050.57.2023 2023-08-25 Zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu gminnego pn. NAKRĘĆ SIĘ NA EKO NIE Uchwalony obowiązujący
SOS.0050.58.2023 2023-08-25 Zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu gminnego na ĄNajpiękniejszy wieniec dożynkowy 2023Ó NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia