wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
FSG.0050.67.2022 2022-11-23 Zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji kasacyjno-likwidacyjnej oraz procedury prowadzenia kasacji majątku rzeczowego w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.66.2022 2022-11-23 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
SOŚ.0050.65.2022 2022-11-18 Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla przeprowadzenia egzaminu nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego NIE Uchwalony obowiązujący
64.2022.17.11.2022 2022-11-17 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2023 - 2024: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.63.2022 2022-11-14 Zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.61.2022 2022-11-07 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2022 rok NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.60.2022 2022-10-26 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2022 rok NIE Uchwalony obowiązujący
ZSP.0050.56.2022 2022-10-12 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Suchy Dąb z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 NIE Uchwalony obowiązujący
SSE.0050.55.2022 2022-10-06 Zarządzenie w sprawie ustanowienia operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum NIE Uchwalony obowiązujący
SSE.0050.54.2022 2022-10-06 Zarządzenie w sprawie ustalenia diet przysługujących członkom Gminnej Komisji do spraw Referendum w Suchym Dębie i Obwodowych Komisji do spraw Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Suchy Dąb przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 9 października 2022 roku NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.47.2022 2022-09-16 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2022 rok NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.45.2022 2022-09-14 Zarządzenie w sprawie opracowania zakresu szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2023 rok NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.44.2022 2022-09-07 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2022 rok NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.42.2022 2022-08-31 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu finansowego środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie NIE Uchwalony obowiązujący
FSG.0050.41.2022 2022-08-31 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Suchy Dąb na 2022 rok NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia