wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Mapa serwisu

 

OPCJE UMIESZCZONE NA LEWYM MENU:

 
Strona BIP (MSWiA)
Instrukcja obsługi biuletynu
 
Prawo i urząd:
  Statut Gminy
  Regulamin urzędu
  Uchwały Rady Gminy Suchy Dąb
  Prawo miejscowe i przepisy porządkowe
 
Finanse Gminy:
  Budżet Gminy Suchy Dąb
  Podatki i Opłaty Lokalne
 
Ważne:
  Bank dobrych praktyk
  Realizacja zadań publicznych
  Zamówienia publiczne urzędu
  Oświadczenia majątkowe
 
Systemowe:
  Moduł wyszukujący
  Osoby redagujące BIP
 

OPCJE WG GRUP INFORMACJI:

 
 
Podstawowe dane źródłowe
 
Podstawowe informacje
 
Zbiorcze informacje o pracy:
 
Urząd
Podległe jednostki organizacyjne
 
Budżet i finanse
 
Budżet Gminy Suchy Dąb wraz z załącznikami
Podstawowe informacje o budżecie
Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli budżetu (uchwały i zarządzenia)
Koszty funkcjonowania urzędu
Umorzenia zaległości podatkowych
 
 
Zamówienia publiczne
Sprzedaż działek
 
Realizacja zadań i plany na przyszłość
 
Raporty o stanie innych jednostek
Realizacja ważnych zadań publicznych
Bank dobrych praktyk – pokaż
 
 
 
Zamówienia publiczne
 
Oświadczenia o stanie majątkowym
 
Rada Gminy Suchy Dąb
 
Przedmiot działalności i kompetencje
 
Przewodniczący Rady
 
Zadania i kompetencje
Przewodniczący Rady
Dyżury Przewodniczącego
 
Komisje Rady
 
Plan pracy i sprawozdania
 
Radni
 
Interpelacje radnych
 
Interpelacje i wnioski radnych
 
Informacje o radnych
 
Kontakty z radnymi
 
Sesje planowane
 
Sesje zakończone
 
 
Uchwały Rady
 
Kluby Radnych
 
 
 

Opcje uzupełniające:

 
Statut Gminy
Budżet Gminy Suchy Dąb
Podatki i opłaty lokalne
Prawo miejscowe i przepisy porządkowe
Strategie rozwoju
Raporty o stanie Statut Gminy (jako uchwały Rady)
Projekty uchwał Rady
 
 
 
Wójt Gminy Suchy Dąb
 
Informacje osobowe
Przyjęcia interesantów
Zadania i kompetencje
Zarządzenia i inne akty wewnętrzne
Udzielone upoważnienia i pełnomocnictwa
Plany i zamierzenia na przyszłość
Informacje o zadaniach w realizacji
Informacje o zadaniach zrealizowanych
Pokaż wszystko
 
 
Statut Gminy
Regulamin urzędu
Wystąpienia i inne oceny dokonywane przez Wójta Gminy
Interpelacje i wnioski Radnych
 
Komunikacja z mieszkańcami
 
 
Stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez:
 
 
Wystąpienia i inne oceny dokonywane przez:
 
Wójta Gminy
Interpelacje Radnych
 
Urząd Gminy w Suchym Dębie
 
Książka telefoniczna urzędu
Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa
Urzędowe tablice ogłoszeń>
Koszty funkcjonowania urzędu
Udzielone upoważnienia i pełnomocnictwa
Plany pracy i informacje z działalności
Realizacja ważnych zadań publicznych
 
Organizacja i funkcjonowanie urzędu
 
 
 
 
Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy
 
Poszukujemy pracowników
 
Załatwianie spraw w urzędzie
 
 
Informacje teleadresowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny urzędu
Bank dobrych praktyk
Zamówienia publiczne
Kontrole z zewnątrz
 
Urzędowe tablice ogłoszeń
 
Książka telefoniczna urzędu
 
Informacja o stanie załatwiania spraw