wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Suchy Dąb

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
0007.LX.426.2023 2023-11-08 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb TAK Uchwalony obowiązujący
0007.L.348.2022 2022-12-16 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb TAK Uchwalony obowiązujący
0007.L.347.2022 2022-12-16 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb TAK Uchwalony obowiązujący
0007.XLVIII.337.2022 2022-11-23 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb TAK Nieobowiązujący (uchylony)
0007.XLVIII.336.2022 2022-11-23 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb TAK Nieobowiązujący (uchylony)
0007.XXXIV.257.2021 2021-11-17 Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Suchy Dąb TAK Uchwalony oczekujący
0007.XVI.129.2020 2020-01-29 Uchwała sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
0007.XV.113.2019 2019-12-30 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 0007.XIV.106.2019 z dnia 28 listopada 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2019r poz.5736) NIE Uchwalony obowiązujący
0007.XIV.106.2019 2019-11-28 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
0007.X.81.2019 2019-06-26 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.III.17.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
0007.X.76.2019 2019-06-26 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 0007.VI.46.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso NIE Uchwalony obowiązujący
0007.V.36.2019 2019-01-31 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 0007.III.16.2018 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 5052) TAK Uchwalony obowiązujący
0007.III.17.2018 2018-11-30 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
0007.III.16.2018 2018-11-30 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Suchy Dąb NIE Uchwalony obowiązujący
0007.XLIII.281.2018 2018-07-26 Uchwała w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Suchy Dąb dla odbiorców usług świadczonych przez Firmę Ecol- Unicon Sp. z o.o. NIE Uchwalony oczekujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia