wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Informacje o Uchwale numer: XLIII/246/2013

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała w sprawie zmiany w uchwale Nr XLII/237/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zmiany w uchwale Nr XLII/237/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Numer: XLIII/246/2013
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2013-11-19
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Treść uchwały [59 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Barbara Rotowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Barbara Rotowska
Data wytworzenia informacji 2013-11-21
Data udostępnienia informacji 2013-11-21