wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Informacje o Zarządzeniu numer: 93/2014

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na – DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PIASTOWIE.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na – DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PIASTOWIE.
Numer: 93/2014
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2014-06-25
Data wejścia w życie: 2014-06-25
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Ochrona przeciwpożarowa i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Ochrona przeciwpożarowa
Data publikacji: 2014-06-25
Komórka organizacyjna: Burmistrz
Zarządzenie Treść zarządzenia [38,5 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Janina Orysiak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Marek Kubicki
Data wytworzenia informacji 2014-06-25
Data udostępnienia informacji 2014-06-25