wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Informacje o Zarządzeniu numer: 132/2015

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie: stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie: stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego
Numer: 132/2015
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2015-08-31
Data wejścia w życie: 2015-08-31
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Data publikacji: 2015-08-31
Komórka organizacyjna: Burmistrz
Zarządzenie Treść zarządzenia [88,69 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Janina Orysiak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Grzegorz Szuplewski
Data wytworzenia informacji 2015-12-18
Data udostępnienia informacji 2015-12-18