wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Informacje o Zarządzeniu numer: 125/2016

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Numer: 125/2016
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2016-07-14
Data wejścia w życie: 2016-07-14
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Data publikacji: 2016-07-14
Komórka organizacyjna: B-Burmistrz
Zarządzenie Treść zarządzenia [242,87 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Janina Orysiak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Grzegorz Szuplewski
Data wytworzenia informacji 2016-07-18
Data udostępnienia informacji 2016-07-18