wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Informacje o Zarządzeniu numer: 77/2008

Tytuł aktu prawnego - pełny: W sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
oraz określenia jego składu
Tytuł aktu prawnego - skrócony: W sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Numer: 77/2008
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2008-05-20
Data wejścia w życie: 2008-05-20
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Bezpieczeństwo publiczne
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Bezpieczeństwo publiczne
Data publikacji:
Komórka organizacyjna: Burmistrz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Janina Orysiak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Zdzisław Brzeziński
Data wytworzenia informacji 2008-09-19
Data udostępnienia informacji 2008-09-19