wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Informacje o Uchwale numer: LXV/312/2010

Tytuł aktu prawnego - pełny: Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr LIV/252/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Piastowa.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr LIV/252/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Piastowa.
Numer: LXV/312/2010
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2010-04-27
Data wejścia w życie: 2010-07-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje ustrojowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): wewnetrzny ustrój gminy, powiatu, województwa
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Treść uchwały [25 KB]

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Barbara Rotowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Barbara Rotowska
Data wytworzenia informacji 2010-04-28
Data udostępnienia informacji 2010-04-28