wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Budżet - Informacje Podstawowe


ROK DOCHODY WYDATKI NADW/DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 62 214 200,00 zł 65 094 200,00 zł -2 880 000,00 zł
PLAN - PO ZMIANACH 65 063 935,19 zł 73 848 812,19 zł -8 784 877,00 zł
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 18 140 603,73 zł 14 004 559,23 zł 4 136 044,50 zł
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 33 569 365,86 zł 29 215 995,99 zł 4 353 369,87 zł
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 49 913 551,15 zł 44 296 729,23 zł 5 616 821,92 zł
REALIZACJA - CAŁY ROK 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł