wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Nabór kandydatów do pracy w urzędzie
Ogloszenia o naborze na wolne stanowiska - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2017-04-04 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji (Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami) Grzegorz Szuplewski
2017-03-24 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor CUO Grzegorz Szuplewski
2017-03-21 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w WF Grzegorz Szuplewski
2017-03-21 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w WF Grzegorz Szuplewski
2017-02-13 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Geodezja
2017-01-30 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - rozliczanie środków zewnętrznych Grzegorz Szuplewski
2017-01-09 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w WF Grzegorz Szuplewski
2017-01-09 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w WF Grzegorz Szuplewski
2016-10-12 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w WI Grzegorz Szuplewski
2016-10-12 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w WA Grzegorz Szuplewski
2016-08-19 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w USC Grzegorz Szuplewski
2016-07-06 Nabór na członków Rady Nadzorczej Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Grzegorz Szuplewski
2016-06-01 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w WF Grzegorz Szuplewski
2016-05-20 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -Podinspektor w Wydziale Inwestycji Grzegorz Szuplewski
2016-02-19 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Grzegorz Szuplewski
2016-02-01 Nabór - referent w Wydziale WUM - Gospodarka Odpadami Grzegorz Szuplewski
2015-09-04 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora LO Grzegorz Szuplewski
2015-06-22 NABÓR NA INSPEKTORA w WYDZIALE ADMINISTRACYJNYM Grzegorz Szuplewski
2015-06-16 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Utrzymania Miasta Zespół ds. Ochrony Środowiska Grzegorz Szuplewski
2015-06-16 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Utrzymania Miasta Grzegorz Szuplewski
2015-04-09 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - 2 stanowiska Radcy Prawnego wymiar etatu po 1/2 Grzegorz Szuplewski
2015-03-17 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze (1/2 etatu) ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Grzegorz Szuplewski
2014-04-28 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze (1/2 ETATU) - stanowisko ds. egzekucji opłat za gospodarowanie odpadam Marek Kubicki
2014-03-31 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Marek Kubicki
2013-11-29 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-w Referacie Ogólno-Organizacyjnym Marek Kubicki
2013-11-08 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-Kierownik Ref. Architektury i Budownictwa Marek Kubicki
2013-11-08 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze-w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami Marek Kubicki
2013-06-07 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze-w Referacie Podatków i Budżetu (1/2 etatu) Marek Kubicki
2013-06-05 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-w Referacie GKiM ( ochrona środowiska) Marek Kubicki
2013-04-18 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze-w Referacie Podatków i Budżetu Marek Kubicki
2013-04-10 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-Kierownik Ref. Architektury i Budownictwa Marek kubicki
2012-10-26 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-Kierownik Ref. Architektury i Budownictwa Marek Kubicki
2012-06-28 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-w Referacie GKiM ( ochrona środowiska) Marek Kubicki
2012-04-11 Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Gimnazjum nr 2 Marek Kubicki
2012-03-02 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-Kierownik Ref. GKiM Marek kubicki
2012-02-29 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-w Referacie Ogólno-Organizacyjnym Marek Kubicki
2012-02-06 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-w Referacie GKiM ( ochrona środowiska) Marek Kubicki
2011-10-04 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-w Referacie ds. Zamówień Publicznych Marek Kubicki
2011-09-05 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze-w Referacie Podatków i Budżetu Marek Kubicki
2011-08-26 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-Kierownik Ref. Architektury i Budownictwa Marek Kubicki
2011-06-08 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu ds. Inwestycji Marek Kubicki
2011-06-08 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze-Kierownik Referatu ds. Zamówień Publicznych Marek Kubicki
2011-06-08 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk Marek Kubicki
2011-05-20 Konkurs na stanowisko Kierownika MSPZO w Piastowie Marek Kubicki
2011-02-17 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZ DNICZE W REFERACIE PODATKÓW I BUDŻETU Marek Kubicki
2011-01-12 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZ DNICZE W REFERACIE GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI Marek Kubicki
2011-01-12 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZ DNICZE W REFERACIE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY Marek Kubicki
2010-05-21 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej Zdzisław Brzeziński
2009-03-10 Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko w Referacie Budownictwa i Architektury Zdzisław Brzeziński
2008-11-13 Ogłoszenie o naborze na wplne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Inwestycji Zdzisław Brzeziński
2008-11-13 Ogłoszenie o naborze na wplne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie GKiM Zdzisław Brzeziński
2008-06-27 Ogłoszenie o naborze Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich Artur Szlapa
2008-05-19 Nabór na Kierownika Ref. Spraw Obywatelskich-Za-ca Kierownika USC Artur Szlapa
2008-04-22 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie Budownictwa i Architektury Artur Szlapa
2008-04-22 Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony Środowiska i Rolnictwa
2008-04-22 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze ds. księgowości podatkowej oraz wymiaru Artur Szlapa
2008-03-17 Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony Środowiska i Rolnictwa Artur Szlapa
2008-03-17 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze ds. księgowości podatk oraz wymiaru-3 etaty Artur Szlapa
2008-03-17 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu finansowego Artur Szlapa
2008-03-17 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Audytor wewnętrzny 1/2 etatu Artur Szlapa
2008-03-17 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w referacie Budownictwa i Architektury
2007-12-04 Ogłosze o naborze na wolne stanowisko pracy w Referacie Ogólno-Organizacyjnym Zdzisław Brzeziński
2007-11-20 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Audytor wewnętrzny - 1/2 etatu Zdzisław Brzeziński
2007-11-20 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Referacie Budownictwa i Archit. Zdzisław Brzeziński
2007-11-15 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds.Ochrony Środowiska i Rolnictwa Zdzisław Brzeziński
2007-09-01 Aktualnie brak nowych naborów Zdzisław Brzeziński
2007-08-02 Ogłoszenie konkursu na stanowisko Sekretarza Miasta Piastowa Zdzisław Brzeziński
2007-08-02 Kwestionariusz osobowy Zdzisław Brzeziński
2007-07-26 Ogłoszenie o naborz na wolne stanowisko urzędnicze-AUDYTOR WEWN TRZNY Zdzisław Brzeziński
2007-07-26 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ref. Budownictwa i Architektury Zdzisław Brzeziński
2007-06-27 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ref. Budownictwa i Architektury Alicja Radecka
2007-05-31 Ogłoszenie o naborze w Referacie Budownictwa i Architektury Alicja Radecka
2007-04-13 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ DNICZE-AUDYTOR WEWN TRZNY Alicja Radecka
2007-04-05 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Ref.Geodezji i Gosp.Gruntami Alicja Radecka
2007-03-29 Ogłoszenie o naborze - Audytor wewnętrzny 1/2 etatu Alicja Radecka
2007-02-02 Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym- Kierowik Urzędu Stanu Cywilnego. Alicja Radecka
2007-01-30 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Biurze Rady Miejskiej w Piastowie. Alicja Radecka
2006-12-27 Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy-ds.ochrony środowiska i rolnictwa- Alicja Radecka
2006-12-19 OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNINIKA DO REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH Alicja Radecka
2006-12-01 Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy w Ref.Geodezji - pełny etat Alicja Radecka
2006-12-01 Ogłoszenie naboru na wone stanowisko pracy w Ref.Geodezji- 1/2 etatu. Alicja Radecka
2006-10-09 Nabór na wolne stanowisko pracy- ds.ochrony środowiska i rolnictwa-pełny etat Alicja Radecka
2006-10-06 Nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Radecka
2006-09-06 Ogłoszenie naboru pracownika na wolne stanowisko pracy w referacie Geodezji Alicja Radecka
2006-02-21 OGŁOSZENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY- AUDYTOR WEWN TRZNY NA 1/2 ETATU ALICJA RADECKA
2006-01-04 LISTA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W NABORZE. Sekretarz Miasta Piastowa Alicja Radecka
2005-12-21 Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko w Refercie Geodezji i Gosp.Gruntami- Alicja Radecka
2005-12-14 ZarządzenieNr 159/2005 Burmistrza Miasta Piastowa Sekretarz Miasta Piastowa
2005-12-14 Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds geodezji i gospodarki gruntami Radecka Alicja