wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Wyniki naboru:

Data: Tytuł: Autor:
2017-03-15 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w WI2 Grzegorz Szuplewski
2017-03-01 Wyniki naboru na stanowisko ds. Administrowania i Rozliczania Funduszy Zewnętrznych Grzegorz Szuplewski
2016-11-17 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w WI Grzegorz Szuplewski
2016-11-16 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w WA Grzegorz Szuplewski
2016-10-10 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w USC Grzegorz Szuplewski
2016-07-28 Wyniki naboru na członków Rady Nadzorczej Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Grzegorz Szuplewski
2016-07-07 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w WF Grzegorz Szuplewski
2016-06-28 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w WI Grzegorz Szuplewski
2015-10-01 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w WUM Grzegorz Szuplewski
2015-08-03 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w WA Grzegorz Szuplewski
2015-05-11 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Grzegorz Szuplewski
2015-04-22 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy Grzegorz Szuplewski
2014-07-01 Informacja o wynikach naboru - stanowisko ds. egzekucji opłat za Ggospodarowanie odpadami Marek Kubicki
2014-05-29 Informacja o wynikach naboru - Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Marek Kubicki
2014-02-05 Informacja o wynikach naboru-Ref. OOR Marek Kubicki
2014-01-15 Informacja o wynikach naboru-Ref. GiGG Marek Kubicki
2014-01-14 Informacja o wynikach naboru-IRef. Budownictwa i Architektury Marek Kubicki
2013-08-26 Informacja o wynikach naboru-w Referacie GKiM ( ochrona środowiska ) Marek Kubicki
2013-06-04 Informacja o wynikach naboru-Ref. Podatków i Budżetu Marek Kubicki
2012-12-01 Informacja o wynikach naboru-IRef. Budownictwa i Architektury Artur Szlapa
2012-11-06 Informacja o wynikach naboru-w Referacie GKiM ( ochrona środowiska ) Marek Kubicki
2012-04-24 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Kierownik Referatu GKiM Marek Kubicki
2012-04-11 Protokół z przeprowadzonego naboru- Kierownik RBiA Marek Kubicki
2012-04-11 Protokół z przeprowadzonego naboru- Referat Ogólno Organizacyjny Marek Kubicki
2012-03-15 Informacja o wynikach naboru-w Referacie GKiM ( ochrona środowiska ) Marek Kubicki
2012-02-06 Informacja o wynikach naboru-w Referacie GKiM ( ochrona środowiska ) Szlapa Artur
2011-11-24 Informacja o wynikach naboru-w Referacie Podatków i Budżetu Artur Szlapa
2011-11-24 Informacja o wynikach naboru-w Referacie ds. Zamówień Publicznych Artur Szlapa
2011-11-04 Informacja o wynikach naboru-IRef. Budownictwa i Architektury Artur Szlapa
2011-08-12 Informacja o wynikach naboru-KIEROWNIK REFERATU DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kubicki Marek
2011-08-12 Informacja o wynikach naboru-KIEROWNIK REFERATU DS. INWESTYCJI Kubicki Marek
2011-08-12 Informacja o wynikach naboru-INFORMATYK Kubicki Marek
2011-07-05 Informacja o wynikach naboru - Kierownik MSPZLO w Piastowie Marek Kubicki
2011-06-22 Informacja o wynikach naborów Szlapa Artur