wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Nabór kandydatów do pracy w urzędzie
Wyniki naboru - (Archiwum)

Data: Tytuł: Autor:
2017-02-17 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w WF Artur Szlapa
2017-02-17 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w WF Artur Szlapa
2009-02-06 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU-inspektor w Referacie Gospod Komunalnej i Mieszkan. Artur Szlapa
2009-02-06 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU-inspektor ds. inwestycji Artur Szlapa
2009-01-02 Informacja o naborach w roku 2008 Artur Szlapa
2007-12-17 Aktualnie brak nowych wyników
2007-11-14 W sprawie wyniku naboru pracownika w Referacie Budownictwa i Architektury Artur Szlapa
2007-11-14 W sprawie wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Audytora Wewnętrznego Artur Szlapa
2007-08-28 Powołanie na Sekretarza Miasta Piastowa Zdzisław Brzeziński
2007-08-23 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Sekretarza Miasta Piastowa Komisja Konkursowa
2007-02-20 WYNIKI NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA URZ DU STANU CYWILNEGO ALICJA RADECKA
2007-02-20 WYNIKI NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA BIURA RADY ALICJA RADECKA
2007-02-05 WYNIKI NABORU NA STANOWISKO W REFERACIE SPRAW OBYWATELSKICH Alicja Radecka
2007-02-05 Wyniki naboru na samodzielne stanowisko insp.ds ochrony środowiska i rolnictwa Alicja Radecka
2006-11-08 WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA Alicja Radecka
2006-11-08 WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACYW REFERACIE GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAM Alicja Radecka
2006-09-29 WYNIKI NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA W REFERACIE GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAM ALICJA RADECKA
2006-04-07 INFORMACJAO WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO AUDYTORA WEWN TRZNEGO. ALICJA RADECKA
2006-01-20 Wyniki Naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Geodezji Alicja Radecka
2006-01-09 WYNIKI NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W REFERACIE GEODEZJI ALICJA RADECKA
2006-01-04 LISTA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W NABORZE NA 1/2 ETATU W REF.GEODEZJI I GOSP. SEKRETARZ MIASTA PIASTOWA