wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Dni i godziny pracy urzędu:

Urząd Miejski w Piastowie - 11 Listopada 2 -

Urząd:
poniedziałek godz. 9.00-18.00
wtorek-czwartek godz.8.00-16.00
piątek godz. 8.00-15.00

KASA urzędu:
Poniedziałek: 9.00 - 17.00; przerwa: 12.30 - 13.30
Wtorek - Czwartek: 8.00 - 15.00; przerwa: 11.00 - 12.00
Piątek: 8.00 - 14.00; przerwa: 11.00 - 11.30
Ostatni dzień miesiąca: 8.00 (9.00) - 12.30 bez przerwy.  godz.11.00-17.00

Godziny pracy komórek organizacyjnych urzędu

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w urzędzie
Burmistrz poniedziałek godz.14.00-17.30
po uprzednim zapisie w sekreteriacie
Sekretarz Miasta poniedziałek godz.9.00-18.00
wtorek-czwartek godz.8.00-16.00
piątek godz.8.00-15.00
Skarbnik Miasta poniedziałek godz.9.00-18.00
wtorek-czwartek godz.8.00-16.00
piątek godz. 8.00-15.00
Referat Podatków i Budżetu Godziny pracy kasy urzędu:
poniedziałek godz.9.00-17.00 przerwa:12.30-13.30
wtorek-czwartek godz.8.00-15.00 przerwa:11.00-12.00
piątek godz.8.00-14.00 przerwa:11.00-11.30 przerwa:11.00-11.30
Ostatni dzień miesiąca:godz.8.00 (9.00)-12.30 bez przerwy
Godziny pracy kasy urzędu:
poniedziałek godz.9.00-17.00 przerwa:12.30-13.30
wtorek-czwartek godz.8.00-15.00 przerwa:11.00-12.00
piątek godz.8.00-14.00 przerwa:11.00-11.30 przerwa:11.00-11.30
Ostatni dzień miesiąca:godz.8.00 (9.00)-12.30 bez przerwy
Referat Ogólno-Organizacyjny
Referat Spraw Obywatelskich
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro Rady
Sprawy Obronne
Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Radcy Prawnego
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
Referat ds Zamówień Publiczncyh
Referat ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
B-Burmistrz poniedziałki 15.00 - 18.00 wtorki 15.00 - 16.00 po uporzednim zapisaniu w sekretariacie
Zastępca Burmistrza poniedziałek 9.00 - 18.00 wtorek, środa, czwartek 8.00 - 16.00 piątek 8.00 - 15.00
Skarbnik poniedziałek 9.00 - 18.00 wtorek, środa, czwartek - 8.00 - 16.00 piątek 8.00 - 15.00
Wydział Finansowy
Sekretarz poniedziałek 9.00 - 18.00 wtorek, środa, czwartek 8.00 - 16.00 piątek 8.00 - 15.00
Wydział Administracyjny
Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji Pozarządowych i Rejestru Umów poniedziałek 9.00 - 18.00 wtorek, środa, czwartek 8.00 - 16.00 piątek 8.00 - 15.00
Wydział Inwestycji
Wydział Utrzymania Miasta
Urząd Stanu Cywilnego poniedziałek 9.00 - 18.00 wtorek, środa, czwartek 8.00 - 16.00 piątek 8.00 - 15.00
Zespół Radców Prawnych
Zespół ds. Informatyki i Bezpieczeństwa
Samodzielne Stanowisko ds. Ogólno-Organizacyjnych i Bezpieczeństwa Informacji poniedziałek 9.00 - 18.00 wtorek, środa, czwartek 8.00 - 16.00 piątek 8.00 - 15.00
Doradca
Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Samodzielne Stanowisko Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Samodzielne Stanowisko ds. Kultury Fizycznej i Sportu
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
Zespół ds. Podatków
Zespół ds. Budżetu
Kancelaria
Biuro Rady
Zespół Spraw Obywatelskich
Archiwum Zakładowe
Samodzielne Stanowisko ds. Kadrowych
Zespół ds. Inwestycji
Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami
Zespół ds. Urbanistyki i Architektury
Zespół ds. Gospodarki Komunalnej i Zasobów Mieszkaniowych
Zespół ds. Gospodarki Odpadami
Zespół ds. Ochrony Środowiska
Samodzielne Stanowisko Zarządcy Dróg
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych poniedziałek - 9.00 - 18.00 wtorek, środa, czwartek - 8.00 - 16.00 piątek 8.00 - 15.00
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego poniedziałek - 9.00 - 18.00 wtorek, środa, czwartek - 8.00 - 16.00 piątek 8.00 - 15.00
Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego poniedziałek - 9.00 - 18.00 wtorek, środa, czwartek - 8.00 - 16.00 piątek 8.00 - 15.00
Administrator Systemu Teleinformatycznego poniedziałek - 9.00 - 18.00 wtorek, środa, czwartek - 8.00 - 16.00 piątek 8.00 - 15.00
Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki poniedziałek - 9.00 - 18.00 wtorek, środa, czwartek - 8.00 - 16.00 piątek 8.00 - 15.00
Kancelaria Dokumentów Niejawnych poniedziałek - 9.00 - 18.00 wtorek, środa, czwartek - 8.00 - 16.00 piątek - 8.00 -15.00
Monitoring Miasta