wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Michał Ciesielski Zastępca Naczelnika Wydziału Utrzymania Miasta (Zastępca Naczelnika)
Janina Flont Skarbnik (SK)
Grzegorz Aleksy Jasiński Naczelnik Wydziału Inwestycji (Naczelnik)
Jan Nowacki Naczelnik Wydziału Utrzymania Miasta (Naczelnik)
Małgorzata Pawłowicz Naczelnik Wydziału Finansowego (Naczelnik)
Barbara Maria Rotowska Naczelnik Wydziału Administracyjnego (Naczelnik)
Konrad Szymon Rytel Zastępca Burmistrza (ZB)
Anna Słowińska Zastępca Naczelnika Wydziału Administracyjnego (Zastępca Naczelnika)
Ewa Soroka Kierownik USC (Kierownik USC)
Dorota Krystyna Surma Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestrycji (Zastępca Naczelnika)
Artur Szymon Szlapa Sekretarz (S)
Grzegorz Waldemar Szuplewski Burmistrz (B-Burmistrz)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Bernard Adamowicz Doradca (Doradca)
Andrzej Waldemar Banasiak Inspektor (Inspektor)
Dominik Arkadiusz Banasiewicz Referent (Referent)
Piotr Adam Bąk Główny Specjalista (Główny Specjalista)
Anita Maria Bondaruk-Radecka Inspektor (Inspektor)
Leszek Bromiński Operator Urządzeń (Operator Urządzeń)
Zdzisław Stanisław Brzeziński Doradca (Doradca)
Jolanta Ewa Buczkowska Inspektor (Inspektor)
Alina Chyczewska Inspektor (Inspektor)
Michał Ciesielski Zastępca Naczelnika Wydziału Utrzymania Miasta (Zastępca Naczelnika)
Patrycja Ciupa Referent (Referent)
Daniel Dalecki Inspektor (Inspektor)
Aleksander Dobrowolski Inspektor (Inspektor)
Joanna Domańska Radca Prawny (Radca Prawny)
Janina Flont Skarbnik (SK)
Teresa Gos inspektor (inspektor)
Sylwia Harasimiak-Bogucka Inspektor-Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom (Inspektor-Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom)
Patrycja Jankowska Podinspektor (Podinspektor)
Bożena Jarosz Referent (Referent)
Katarzyna Krystyna Jasińska Inspektor (Inspektor)
Grzegorz Aleksy Jasiński Naczelnik Wydziału Inwestycji (Naczelnik)
Grażyna Jurewicz Inspektor (Inspektor)
Małgorzata Kadzikiewicz Inspektor (Inspektor)
Lucyna Korpusik Inspektor (Inspektor)
Katarzyna Julia Kowalska Podinspektor (Podinspektor)
Strona 1 z 3 (70 pracowników)Poprzednia[1]23Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Bernard Adamowicz Doradca (Doradca)Doradca
Andrzej Waldemar Banasiak Inspektor (Inspektor)Samodzielne Stanowisko ds. Kultury Fizycznej i Sportu
Dominik Arkadiusz Banasiewicz Referent (Referent)Zespół ds. Gospodarki Odpadami
Piotr Adam Bąk Główny Specjalista (Główny Specjalista)Samodzielne Stanowisko ds. Ogólno-Organizacyjnych i Bezpieczeństwa Informacji
Anita Maria Bondaruk-Radecka Inspektor (Inspektor)Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami
Leszek Bromiński Operator Urządzeń (Operator Urządzeń)Zespół ds. Informatyki i Bezpieczeństwa
Zdzisław Stanisław Brzeziński Doradca (Doradca)Doradca
Jolanta Ewa Buczkowska Inspektor (Inspektor)Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji Pozarządowych i Rejestru Umów
Alina Chyczewska Inspektor (Inspektor)Zespół ds. Podatków
Michał Ciesielski Zastępca Naczelnika Wydziału Utrzymania Miasta (Zastępca Naczelnika)Wydział Utrzymania Miasta
Patrycja Ciupa Referent (Referent)Urząd Stanu Cywilnego
Daniel Dalecki Inspektor (Inspektor)Archiwum Zakładowe
Aleksander Dobrowolski Inspektor (Inspektor)Zespół ds. Informatyki i Bezpieczeństwa
Joanna Domańska Radca Prawny (Radca Prawny)Zespół Radców Prawnych
Janina Flont Skarbnik (SK)Skarbnik
Teresa Gos inspektor (inspektor)Zespół Spraw Obywatelskich
Sylwia Harasimiak-Bogucka Inspektor-Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom (Inspektor-Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom)Pełnomocnik ds profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom
Patrycja Jankowska Podinspektor (Podinspektor)Kancelaria
Bożena Jarosz Referent (Referent)Zespół ds. Budżetu
Katarzyna Krystyna Jasińska Inspektor (Inspektor)Zespół ds. Urbanistyki i Architektury
Grzegorz Aleksy Jasiński Naczelnik Wydziału Inwestycji (Naczelnik)Wydział Inwestycji
Grażyna Jurewicz Inspektor (Inspektor)Zespół ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami
Małgorzata Kadzikiewicz Inspektor (Inspektor)Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
Lucyna Korpusik Inspektor (Inspektor)Zespół ds. Gospodarki Komunalnej i Zasobów Mieszkaniowych
Katarzyna Julia Kowalska Podinspektor (Podinspektor)Kancelaria
Strona 1 z 3 (70 pracowników)Poprzednia[1]23Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
[Zwiń]2015
 [Zwiń]Burmistrz, z-ca Burmistrza
   Grzegorz Waldemar Szuplewski   2016-05-02
 [Rozwiń]Burmistrz, z-ca Burmistrza / Prezydent miasta, wiceprezydent
 [Rozwiń]Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia
 [Rozwiń]Radny Miasta
 [Rozwiń]Sekretarz Miasta
 [Rozwiń]Skarbnik Miasta
[Rozwiń]2014
[Rozwiń]2013
[Rozwiń]2012
[Rozwiń]2011
[Rozwiń]2010
[Rozwiń]2009
[Rozwiń]2008
[Rozwiń]2007
[Rozwiń]2006
[Rozwiń]2005
[Rozwiń]2004
[Rozwiń]2003
[Rozwiń]2002
[Rozwiń]0