wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXIV/175/2016 2016-09-27 zmieniająca Uchwałę Nr LXX/346/2006 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Piastowa TAK 0
XXIV/174/2016 2016-09-27 zmiana Statutu Miasta Piastowa TAK 0
XXIV/172/2016 2016-09-27 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piastów TAK 0
XXII/153/2016 2016-06-20 szczegółowy sposob i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych TAK 0
XXII/152/2016 2016-06-20 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa TAK 0
XXI/145/2016 2016-05-24 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/130/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Piastowa TAK 0
XXI/141/2016 2016-05-24 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa TAK 0
XIX/127/2016 2016-03-21 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piastowa w roku 2016 TAK 0
XIX/126/2016 2016-03-21 zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piastowie TAK 0
XIX/125/2016 2016-03-21 obwód publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Staszica przy ul. Józefa Brandta 22 w Piastowie TAK 0
XIX/124/2016 2016-03-21 w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Piastowie, Al. Tysiąclecia 5 TAK 0
XVIII/119/2016 2016-02-22 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Piastowa - Witolda Pileckiego TAK 0
XVIII/118/2016 2016-02-22 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach będących własnością Miasta Piastów TAK 0
XVIII/114/2016 2016-02-22 wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości TAK 0
XVII/107/2016 2016-01-19 Kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piastów TAK 0
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia