wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Zarządzenia w sprawie uchwalenia i zmian regulaminu organizacyjnego urzędu

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
125/2016 2016-07-14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. NIE Uchwalony obowiązujący
122/2016 2016-07-06 w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Piastowie NIE Uchwalony obowiązujący
115/2016 2016-06-29 w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. NIE Uchwalony obowiązujący
95/2016 2016-05-20 zmieniające Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. NIE Uchwalony obowiązujący
74/2016 2016-04-18 zmieniające Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. NIE Uchwalony obowiązujący
192/2015 2015-10-26 zmieniające Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 06 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. NIE Uchwalony obowiązujący
162/2015 2015-09-28 w sprawie wprowadzenia Regulaminów Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim NIE Uchwalony obowiązujący
153/2015 2015-09-21 zmieniające Zarządzenie Nr 186/2014 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 27 października 2014r w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji Inwentaryzacyjnej NIE Uchwalony obowiązujący
141/2015 2015-09-09 zmieniające Zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie: Przyjęcia ĄProgramu zapewnienia i poprawy jakościĄ audytu wewnętrznego przeprowadzanego w Urzędzie Miejskim w Piastowie i w jednostkach podległych NIE Uchwalony obowiązujący
140/2015 2015-09-09 w sprawie: regulaminu kontroli zarządczej obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Piastowie i jednostkach podległych NIE Uchwalony obowiązujący
134/2015 2015-09-02 zmieniające Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 29 października 2008 roku w sprawie regulaminu audytu wewnętrznego i księgi procedur audytu wewnętrznego. NIE Uchwalony obowiązujący
132/2015 2015-08-31 w sprawie: stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego NIE Uchwalony obowiązujący
116/2015 2015-08-12 w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Piastów i jednostkach organizacyjnych Miasta Piastów" NIE Uchwalony obowiązujący
97a/2015 2015-06-30 w sprawie: nadania Urzędowi Miejskiemu w Piastowie Ą Wewnętrznego Regulaminu AntymobbingowegoÓ. NIE Uchwalony obowiązujący
85/2015 2015-06-22 zmieniające Zarządzenie Nr 98/2009 Burmistrza Miasta Piastowa w sprawie wprowadzenia ĄRegulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w PiastowieÓ. NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5 Ostatnia