wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Informacja o zamówieniu publicznym

Znak sprawy: ZP.271.34.2016
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 150 000,00 zł
sto pięćdziesiąt tysięcy złotych
Termin składania ofert: 2017-01-24
Przedmiot zamówienia: budownictwo - pozostałe
CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.21.00.0002; 45.11.12.00-0; 45.11.21.00-6;
Które postępowanie w tej sprawie: 3
Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE
Liczba zadań wynosi: 0
Ogłoszenie zostało opublikowane w portalu internetowym urzędu.
Data opublikowania: od dnia 2016-12-27 , do dnia 0001-01-01.  

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP:
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr 373927 - 2016 , poz., z 2016 r.

Krótki opis:
Budowa zespołu budynków komunalnych, wielorodzinnych wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wod – kan, wentylacji mechanicznej, co i węzłem ciepła oraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie: budowa śmietnika i placu rekreacyjnego, budowa jednego zjazdu z ul. J. Sułkowskiego, budowa jednego zjazdu z ul. St. Maczka, przebudowa jednego zjazdu z ul. St. Maczka, komunikacja piesza i kołowa z miejscami postojowymi przy ul. J. Sułkowskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynków komunalnychÓ

Ogłoszenia o zamówieniu publicznym:
Wyniki postępowań:
Firma: Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych "ZURiP" S.A.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Małgorzata Kadzikiewicz
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Grzegorz Szuplewski
Data wytworzenia informacji 2016-12-27
Data udostępnienia informacji 2016-12-27