wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Rejestry i ewidencje

Nazwa rejestru 
Symbol rejestru 
Wniosek o udostępnienie informacji 
Rejestr uchwał rady (postanowień,opinii)BRM 0150
Ewidencja protokołów sesji radyBRM 0052
Ewidencja posiedzień komisji rady 
Rejestr uchwał komisji rady (postanowień, opinii) 
Rejestr aktów prawa miejscowego 
Rejestr przepisów porządkowych 
Rejestr aktów wewnętrznych 
Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw 
Ewidencja protokołów z posiedzeń organów jednostek pomocniczych 
Rejestr aktów normatywnych wydanych przez organy wykonawcze jedn. pomocniczych 
Strona 1 z 4 (40 rejestrów)Poprzednia[1]234Następna