wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Urząd Miejski w Piastowie - Interpelacje radnych

Informacje:

Data Tytuł Autor informacji
2016-10-30 Interpelacja radnej M. Ziółek ws. Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Piastowie Sp. z o.o. Radna M. Ziółek
2016-10-28 Interpelacja radnej M. Ziółek ws. wyroku Sądu Pracy i zasądzonego odszkodowania Radna M. Ziółek
2016-10-28 Iterpelacja radnej M. Ziółek ws. polityki kadrowej i kosztów na wynagrodzenia Radna M. Ziółek
2016-09-23 Interpelacja radnej M. Ziółek ws. zamówień z wolnej ręki w 2016 r. Radna M. Ziółek
2016-08-10 III interpelacja radnej M. Ziółek ws. przekształcenia ZBK w sp. z o.o. Radna M. Ziółek
2016-07-15 II interpelacja radnej M. Ziółek w sparwie zmiany obsługi kasowej Miasta Radna M. Ziółek
2016-07-15 Interpelacja radnej M. Ziółek w sprawie przedsiębioestwa STOMIL Radna M. Ziółek
2016-06-20 Interpelacja radnej M. Ziółek w sparwie zmiany obsługi kasowej Miasta Radna M. Ziółek
2016-06-09 II interpelacja radnej M. Ziółek ws. przekształcenia ZBK w sp. z o.o. Radna M. Ziółek
2016-06-02 Interpelacja radnej M. Ziółek ws. przekształcenia ZBK w sp. z o.o. Radna M. Ziółek
2016-02-22 Interpelacja radnego J. Wrońskiego ws. naprawy ul. W.Witosa Radny J. Wroński
2016-02-22 Interpelacja radnego J. Wrońskiego ws. komunikacji miejskiej Radny J. Wroński
2016-02-22 Interpelacja radnego J. Wrońskiego ws. oznakowania ul. I. Skorupki Radny J. Wroński
2016-02-22 Interpelacja radnego J. Wrońskiego dot. organizacji ruchu Radny J. Wroński
2016-02-22 Interpelacja radnego J. Wrońskiego dot. konserwacji zeieleni przy ul. Wojska Polskiego 15 Radny J. Wroński
2016-01-07 Interpelacja dot. stosowania przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Radna M. Ziółek
2015-12-22 Interpelacja ws. szkoleń z zakresu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piastowie Radna M. Ziółek
2015-12-21 Interpelacja ws. odstąpienia przez Miasto od Umowy z firmą InPost S.A. Radna M. Zółek
2015-12-21 Interpelacja ws. remontu dachu budynku Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 2 Radna M. Ziółek
2015-11-17 Interpelacja ws. odstąpienia od umowy z firmą InPost S.A. Radna Maria Ziółek
2015-11-17 Interpelacja ws.remontu dachu budynku Urzędu Miejskiego w Piastowie Radna Maria Ziółek
2015-11-17 Interpelacja ws. wprowadzenia nowych Regulaminów udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piastowie Radna M. Ziółek
2014-10-10 Interpelacja dot. wykazu gminych nieruchomości Radny Grzegorz Szuplewski
2014-10-10 Interpelacja w sprawie umowy zawartej z kancelarią prawną Radny Grzegorz Szuplewski
2014-09-22 Interpelacja ws dobudowania miejsc parkingowych przy ul. Harcerskiej 16 i E. Orzeszkowej 53 Radna Ewa Łęcka
2014-06-06 Interpelacja Radny Grzegorz Szuplewski
2014-06-04 Interpelacja w sprawie braku miejsc w przedszkolach Radny Grzegorz Szuplewski
2014-03-04 Interpelacja ws ew. zamiany nieruchomości przy ul. 11 Listoppada (LO im. A. Mickiewicza) Radny Grzegorz Szuplewski
2014-02-11 Interpelacja ws nieruchomości usytuowanej na rogu ulic Lipowej i Klonowej Radna Ewa Łęcka
2014-02-03 Interpelacja ws uporządkowania działki gminnej położonej przy ul. J. Sułkowskiego między prowadzonym przez TPD punktem opieki nad dziećmi a Osiedlem "Baszta" Radny Jacek Zaleśny
2014-01-23 Interpelacja ws wykonania nawierzchni drogi w ul. J. Dąbrowskiego Radny Jacek Zaleśny
2014-01-21 Interpelacja dot. dostępu do informacji nt funkcjonowania procedur administracyjno-prawnych Radna Ewa Łęcka
2014-01-07 Interpelacja ws dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych radny Grzegorz Szuplewski
2013-12-19 Interpelacja ws problemów z dostępem do opieki zdrowotnej w Piastowie Radny Jacek Zaleśny
2013-12-18 Interpelacja ws firmy Stomil Radna Maria Idźkowska
2013-12-18 Interpelacja ws prac budowlano-kolejowych Radna Maria Idźkowska
2013-12-18 Interpelacja ws działalności szkolnych bibliotek Radna Maria Idźkowska
2013-11-21 Interpelacja ws sytuacji LO im. A. Mickiewicza Radny Grzegorz Szuplewski
2013-11-06 Interpelacja ws zatrudniania osób ds pozyskiwania środków z UE. Radny Tomasz Sarnacki
2013-09-26 Interpelacja ws dodatkowych zajęć w przedszkolach Radny Jacek Zaleśny
2013-08-21 Interpelacja ws bieżącej sytuacji na budowie Przedszkola Nr 3 w Piastowie Klub Radnych "NP-WS"
2013-08-21 Interpelacja ws LO im. A. Mickiewicza w Piastowie Radny Grzegorz Szuplewski
2013-06-25 Interpelacja dot. sprawy rzekomego zagrożenia porządku publicznego Klub Radnych Nasz Piastów- Wspólnota Samorządowa
2013-06-24 Interpelacja/zapytanie Radna Ewa Łęcka
2013-05-23 Interpelacja ws modernizacji nawierzchni ulicy Klonowej w Piastowie Radna Ewa Łęcka
2012-10-24 Interpelacja ws wykonania zatoki parkingowej Radni Rady Miejskiej
2012-09-28 Interpelacja ws problemów z dostępem do opieki zdrowotnej w Piastowie Radny Jacek Zaleśny
2012-09-24 Interpelacja ws utworzenia miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 Radny Tomasz Sarnacki
2012-09-04 Interpelacja ws wykonania nawierzchni drogi w ul. S. Okrzei Radny Jacek Zaleśny
2012-07-02 Interpelacja ws wykonania asfaltowego wjazdu z ul. B. Wolności radny Jacek Zaleśny
2012-03-12 Interpelacja ws sprzedaży biurowca Stomilu w Piastowie Radna Maria Idźkowska
2012-02-07 Interpelacja ws udostępnienia raportu/protokołu dot przeprowadzonego audytu Radny Grzegorz Szuplewski
2012-02-01 Interpelacja ws zatrudnienia w Urzędzie Miejskim Radny Grzegorz Szuplewski
2012-01-31 Interpelacja ws wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Radny Jacek Zaleśny
2011-11-28 Interpelacja ws poprawy stanu nawierzchni ul. Lelewela Radna Maria Ziółek
2011-11-21 Interpelacja w sprawie zwożenia ziemi i kruszywa budowlanego na teren łąk Radna Maria Idźkowska
2011-11-21 Interpelacja ws dokuczliwości emitowanych przez Market Tesco Radna Maria Idźkowska
2011-11-18 Interpelacja ws budowy pomnika w parku miejskim. Radny Grzegorz Szuplewski
2011-10-21 Interpelacja ws sprzętu ciężkiego przejeżdżającego przez rów północny Radna Aneta Czyż
2011-10-21 Interpelacja ws remontu Al. Krakowskiej Radna Aneta Czyż
2011-09-16 Interpelacja ws poprawy porządku na terenie byłego przedszkola PKP Radny Grzegorz Szuplewski
2011-09-16 Intepelacja ws postawienia postumentu na terenie parku Radny Grzegorz Szuplewski
2011-09-07 Interpelacja ws rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 4 Radny Jacek Zaleśny
2011-09-06 Interpelacja w sprawie wycinki drzew przy Szkole Podstawowej Nr 4 Radny Jacek Zaleśny
2011-09-06 Interpelacja ws konserwacji boisk przyszkolnych Radny Jacek Zaleśny
2011-09-05 Interpelacja w sprawie procedury przyznawania stypendiów Radna Aneta Czyż
2011-09-05 Interpelacja w sprawie przebudowy Rowu Konotopa Radny Zdzisław Brzeziński
2011-08-31 Interpelacja ws zmiany na stanowisku Kierownika MSPZLO Radny Grzegorz Szuplewski
2011-08-31 Interpelacja ws zmiany struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Piastowie Radny Grzegorz Szuplewski
2011-08-31 Interpelacja ws udzielenia urlopu bezpłatnego zastępcy Burmistrza p. K. Smoladze Radny Grzegorz Szuplewski
2011-08-31 Interpelacja ws koncepcji budowy nowego przedszkola przy ul. C. Godebskiego Radny Grzegorz Szuplewski
2011-08-31 Interpelacja ws utworzenia zespołu gimnazjalno-licealnego Radny Grzegorz Szuplewski
2011-08-31 Interpelacja ws przedłożenia Radzie sprawozdania z wykonania budżetu Radny Grzegorz Szuplewski
2011-08-31 Interpelacja ws skutków obfitych opadów deszczu Radny Grzegorz Szuplewski
2011-05-24 Interpelacja w sprawie jakości napraw nawierzchni dróg gminnych Radny Jacek Zaleśny
2011-05-24 Interpelacja w sprawie eksploatacji tzw. Willi Mullera przy ul. Boh. Wolności 23 Radny Jacek Zaleśny
2011-03-24 Interpelacja w sprawie wyrównania nawierzchni drogi w ul. Sochaczewskiej Radny Jacek Zaleśny
2011-03-15 Interpelacja w sprawie stanu nawierzchni dróg gminych Radny Jacek Zaleśny
2011-03-15 Interpelacja w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Lisa Kuli Radny Jacek Zaleśny
2011-03-15 Interpelacja w sprawie budowy przewodu wodociągowego w ul. J. Dąbrowskiego Radny Jacek Zaleśny
2011-03-15 Interpelacja w sprawie przewodów wodociągowych w Piastowie Radny Jacek Zaleśny
2011-03-15 Interpelacja w sprawie zakresu i jakości skanalizowania Piastowa Radny Jacek Zaleśny
2010-04-27 Interpelacja w sprawie przygotowania piastowskich szkół do przyjęcia 6 laków Radny Jacek Zaleśny
2010-04-27 Interpelacja w sprawie przebiegu termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 4 Radny Jacek Zaleśny
2010-04-27 Interpelacja w sprawie przebiegu budowy oczyszczalni wód opadowych Radny Jacek Zaleśny
2010-02-22 Interpelacja w sprawie budowy parkingu miejskiego na ul. M. Ogińskiego Radny Jacek Zaleśny
2010-01-04 Interpelacja w sprawie udziału piastowskich przedszkoli w Programie Operacyjnym Radny Jacek Zaleśny
2009-10-13 Interpelacja radnego Jacka Zaleśnego Radny Jacek Zaleśny
2009-07-15 Interpelacja radnego Jacka Zaleśnego Radny Jacek Zaleśny
2009-06-23 Interpelacja radnego Jacka Zaleśnego Radny Jacek Zaleśny
2008-12-18 Interpelacja radnego Radny Grzegorz Parys
2008-10-29 Interpelacja w sprawie udziału w rządowym programie modernizacji i budowy dróg Radny Jacek Zaleśny
2008-10-29 Interpelacja dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego Radny Krzysztof Smolaga
2008-10-14 Ustna interpelacja radnego Jacka Zaleśnego w/s boiska w SP 4 Radny Jacek Zaleśny
2008-10-07 Interpelacja radnego w sprawie sieci wodociągowej w mieście Radny Jacek Zaleśny
2008-10-07 Interpelacja radnego w sprawie stanu dróg gminnych Radny Jacek Zaleśny
2008-09-17 Interpelacja w sprawie boisk przyszkolnych Radny Jacek Zaleśny
2008-09-16 Interpelacja w sprawie ogrzewania i termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 4 Radny Jacek Zaleśny
2008-07-02 Interpelacja w sprawie budowy wodociagu miejskiego w ul. J.Bema i J. Sułkowskieg Radny Jacek Zalesny
2008-07-02 Interpelacja w sprawie wprowadzenia kontraktu socjalnego w Piastowie Radny Jacek Zaleśny
2008-07-02 Interpelacja w sprawie zmiany sposobu płacenia podatków lokalnych (przelew) Radny Jacek Zaleśny
2008-06-25 Interpelacja ws wykorzystywania środków pomocowych z UE Radny Jacek Zaleśny
2008-06-25 Interpelacja w sprawie przeprowadzenia inwestycji Radny Jacek Zaleśny
III interpelacja radnej M. Ziółek ws. przekształcenia ZBK w sp. z o.o. Radna M. Ziółek