wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Uchwały w sprawie uchwalenia i zmian Statutu

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XXIV/174/2016 2016-09-27 zmiana Statutu Miasta Piastowa TAK 0
XXII/155/2016 2016-06-20 zmieniająca Uchwałę Nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/130/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Piastowa NIE 0
XXI/145/2016 2016-05-24 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/130/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Piastowa TAK 0
VII/38/2015 2015-04-21 Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. opracowania zmian w Statucie Miasta Piastowa. NIE Uchwalony obowiązujący
XXIV/130/2012 2012-08-28 Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Piastowa TAK Uchwalony obowiązujący
XX/108/2012 2012-04-24 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr LIV/252/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Piastowa (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 142, poz. 4302 z późn. zm.) TAK Uchwalony obowiązujący
XI/45/2011 2011-08-30 Uchwała zmieniająca uchwałę nr LIV/252/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Piastowa TAK Uchwalony obowiązujący
LXV/312/2010 2010-04-27 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr LIV/252/2009 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Piastowa. TAK Uchwalony obowiązujący
LIV/252/2009 2009-08-25 Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Piastowa TAK Uchwalony obowiązujący
XL/186/2008 2008-10-28 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IX/39/2003 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 11 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piastowa. TAK Uchwalony obowiązujący
IX/41/2007 2007-03-20 Uchwała w sprawie wyboru Komisji doraźnej ds. opracowania projektu zmian w Statucue Miasta Piastowa NIE Uchwalony obowiązujący
X/44/2003 2003-04-08 Statut Miasta NIE Uchwalony obowiązujący
IX/39/2003 2003-03-11 Statut NIE Uchwalony obowiązujący