wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Piastowie

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
155/2016 2016-09-20 w sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na – DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PIASTOWIE. NIE Uchwalony obowiązujący
104/2016 2016-06-07 w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Piastowie NIE Uchwalony obowiązujący
16/2016 2016-02-01 w sprawie: częściowego zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego przez pracowników urzędu NIE Uchwalony obowiązujący
222/2015 2015-11-25 w sprawie: delegowania przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym NIE Uchwalony obowiązujący
209/2015 2015-11-18 w sprawie: delegowania przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym NIE Uchwalony obowiązujący
52/2015 2015-04-23 w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Piastowie NIE Uchwalony obowiązujący
93/2014 2014-06-25 w sprawie: ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na – DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO, ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PIASTOWIE. NIE Uchwalony obowiązujący
145/2013 2013-10-15 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i J. Matejki w Piastowie. NIE Uchwalony obowiązujący
21/2012 2012-02-06 w sprawie określenia wzoru dokumentów oraz sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Piastowie za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. NIE Uchwalony obowiązujący
147/2011 2011-10-04 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego - konwojowanie wartości pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych Urzędu Miejskiego w Piastowie. NIE Uchwalony obowiązujący
LXIV/305/2010 2010-03-23 Uchwała w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta Piastowa oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez masowych w ramach "Dni Piastowa" TAK Uchwalony obowiązujący
223/2009 2009-12-08 W sprawie utworzenia Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta Piastowa na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa. NIE Uchwalony obowiązujący
142/2009 2009-09-14 W sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia NIE Uchwalony obowiązujący
77/2008 2008-05-20 W sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIE Uchwalony obowiązujący
XXX/133/2008 2008-04-22 Uchwała w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta Piastowa NIE Uchwalony obowiązujący