wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Pełna nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Nazwa skrócona: MOSIR
Grupa jednostek: Kultura fizyczna, sport i turystyka
Podgrupa jednostek: Instytucje kultury fizycznej
Adres jednostki: 98-330 Pajęczno, Rekreacyjna 40
Telefon: (brak danych)
Faks: (brak danych)
Liczba zatrudnionych: 1
Średnie wynagrodzenie: (brak danych)
Czy osoba prawna: NIE
Status prawny lub forma prawna: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
Nazwa organu tworzącego: Rada Miejska w Pajęcznie
Akt tworzący (numer, data, tytuł): uchwała nr 163/XX/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
Plik aktu:
Regulamin jednostki:
Status jednostki:
Kod terytorialny GUS: (brak danych)
NIP: 508-00-96-788
REGON: 387-812-956
Numer rachunku bankowego: (brak danych)
Adres strony internetowej: (brak danych)
Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-01

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Jarosław Wojciech Gruszka
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 2021-03-01
Czy pracownik urzędu: TAK
Wiek: (brak danych)
Poziom wykształcenia: Wyższe
Kierunek wykształcenia: (brak danych)
Adres e-mail: (brak danych)

Przedmiot działalności i kompetencje

Informacje dodatkowe o działaności

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Majątek którym dysponuje jednostka

Informacje o użytkownikach

Struktura własnościowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2021-03-02
Data udostępnienia informacji 2021-03-02