wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Informacje o Zarządzeniu numer: 300/21

Tytuł aktu prawnego - pełny: ZARZĄDZENIE NR 300/21 BURMISTRZA PAJĘCZNA z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pajęcznie
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pajęcznie
Numer: 300/21
Status aktu: Nieobowiązujący (uchylony)
Data podjęcia: 2021-03-30
Data wejścia w życie: 2021-04-01
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Organizacja i funkcjonowanie
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): statuty, regulaminy
Data publikacji:
Komórka organizacyjna: Burmistrz Pajęczna
Uwagi: Uchyla Zarządzenia: 48/19 z dnia 1 kwietnia 2019 r, nr 197/20 z dnia 4 maja 2020 r, Nr 256/20 z dia 26 października 2020 oraz 277/20 z dnia 31 grudnia 2020 r. Zmienione przez Zarządzenie nr 340/21 z dnia 22 lipca 2021 r. - wprowadzenie nowych zapisów w §22. Zmianione przez Zarządzenie nr 403/22 z dnia 20 stycznia 2022 r - zmiany w Rozdział 3. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU oraz § 39, skreślenie §18. Zmienione przez Zarządzenie nr 414/22 z dnia 1 marca 2022 r - w par.23 ust 1 dodaje się pkt 3 dotyczący Nadzoru nad punktem obsługi Inwestora Zmianione Zarządzeniem nr 468/22 z dnia 18 sierpnia 2022 r (zmiana dotyczy przeniesienia zadań z zakresu utrzymania dróg publicznych z Ref. Nadzoru komunalnego do Ref. Inwestycji i Zamówień Publicznych) Zmianiony przez ZARZĄDZENIE NR 504/22 BURMISTRZA PAJĘCZNA z dnia 30 listopada 2022 r.- w zakresie obsługi informatycznej - IT - Ucholone zarządzeniem nr 530/23 Burmistrza Pajęczna z dnia 31 stycznia 2023 roku
Zarządzenie Treść zarządzenia [2,55 MB], data ogłoszenia pliku: 2021-04-27

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Justyna Kotynia
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2021-04-01
Data udostępnienia informacji 2021-04-01