wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Informacje o Uchwale numer: 248/XXVI/21

Tytuł aktu prawnego - pełny: UCHWAŁA NR 248/XXVI/21 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pajęczno oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pajęczno oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Numer: 248/XXVI/21
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2021-06-24
Data wejścia w życie: 2021-08-05
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka komunalna
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie porządku i czystości
Data publikacji: 2021-07-21
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dn. 21 lipca 2021, poz. 3276
Uwagi: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3276
Uchwała Treść uchwały [178,29 KB], data ogłoszenia pliku: 2021-07-02

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Justyna Kotynia
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2021-07-02
Data udostępnienia informacji 2021-07-02