wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Informacje o Uchwale numer: 288/XXXII/22

Tytuł aktu prawnego - pełny: UCHWAŁA NR 288/XXXII/22 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów obszaru miasta i gminy Pajęczno
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów obszaru miasta i gminy Pajęczno
Numer: 288/XXXII/22
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2022-03-22
Data wejścia w życie: 2022-05-26
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): ład przestrzenny - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Data publikacji: 2022-05-11
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2022 2694 publikacja 11 maja 2022
Uwagi: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=2694
Uchwała Treść uchwały [2,3 MB], data ogłoszenia pliku: 2022-03-29

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Justyna Kotynia
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2022-03-29
Data udostępnienia informacji 2022-03-29