wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Informacje o Uchwale numer: 353/XXXVIII/22

Tytuł aktu prawnego - pełny: UCHWAŁA NR 353/XXXVIII/22 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
Numer: 353/XXXVIII/22
Status aktu: Nieobowiązujący (uchylony)
Data podjęcia: 2022-12-22
Data wejścia w życie: 2023-01-27
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Data publikacji: 2023-01-12
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2023, poz. 305, 12 stycznia 2023 http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2023&poz=305
Uwagi: Zmienia uchwałę nr 253/XXVII/21 z dnia 14 września 2021 rok. Uchylony uchwałą Nr 385/XLIV/23 z dnia 22 czerwca 2023 roku
Uchwała Treść uchwały [416,46 KB], data ogłoszenia pliku: 2022-12-29

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Justyna Kotynia
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2022-12-29
Data udostępnienia informacji 2022-12-29