wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Informacje o Zarządzeniu numer: 523/23

Tytuł aktu prawnego - pełny: Zarządzenie Nr 523/23 Burmistrza Pajęczna z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszklanych i stawek czynszu za najem lokali socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Pajęczno
Tytuł aktu prawnego - skrócony: Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszklanych i stawek czynszu za najem lokali socjalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Pajęczno
Numer: 523/23
Status aktu: Uchwalony - oczekujący
Data podjęcia: 2023-01-23
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka nieruchomościami, geodezja, geologia i kartografia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Data publikacji: 2023-01-23
Komórka organizacyjna: Burmistrz Pajęczna
Zarządzenie Treść zarządzenia [169,72 KB], data ogłoszenia pliku: 2023-01-27

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Daria Kasprzyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Justyna Stochniałek
Data wytworzenia informacji 2023-01-27
Data udostępnienia informacji 2023-01-27