wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Budżet - Informacje Podstawowe


ROK DOCHODY WYDATKI NADW/DEFICYT
PLAN - PRZED ZMIANAMI 65 519 686,25 zł 73 545 875,23 zł -8 026 188,98 zł
PLAN - PO ZMIANACH 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
REALIZACJA - PIERWSZY KWARTAŁ 17 061 763,88 zł 13 596 375,97 zł 3 465 387,91 zł
REALIZACJA - PIERWSZE PÓŁROCZE 17 061 764,00 zł 13 596 376,00 zł 3 465 388,00 zł
REALIZACJA - TRZY KWARTAŁY 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
REALIZACJA - CAŁY ROK 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
PROP. PLANU NA ROK NASTĘPNY 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł