wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Szczegóły informacji:

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Data: 2011-10-20
Autor: Jarosław Gruszka
Treść informacji / streszczenie:
Pajęczno, dnia 19 października 2011 rokuOGŁOSZENIE


Na podstawie uchwały Nr 335/XXXVIII/10 rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 29 października 2010 roku Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach
PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA PAJ CZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2012.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 26 października do 9 listopada 2011 roku .

W ramach konsultacji odbędzie się otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z możliwością składania opinii i uwag w dniu 8 listopada 2011 roku o godzinie 12 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie.

 Załączniki

Załącznik nr: 1
Projekt programu wspólpracy na 2012 rok [167,06 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-10-20

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2011-10-20
Data udostępnienia informacji 2011-10-20