wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Szczegóły informacji:

Informacja o wynikach konsultacji programu wspólpracy z OPP na 2015 rok

Data: 2014-10-30
Autor: Jarosław Gruszka
Treść informacji / streszczenie:

Pajęczno, dnia 30 października 2014 roku

 

 

Informacja o wynikach konsultacji

projektu programu współpracy Gminy i Miasta Pajęczno z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

Konsultacje prowadzone były w od 15 października do 29 października 2014 roku .

 

Informacja o konsultacjach wraz z projektem programu umieszczona była w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie Gminy i Miasta.

W ogłoszeniu przewidziano następujące formy konsultacji:

  1. otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z możliwością składania opinii i uwag w dniu 28 października 2014 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie.
    Na spotkanie nie przybył żaden przedstawiciel organizacji pozarządowych.
  2. składanie przez organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno opinii i uwag na piśmie do projektu programu w terminie do dnia 29 października 2014 roku do godziny 15.30.
    W terminie przewidzianym w ogłoszeniu nie wpłynęły żadne uwagi i opinie.

 

Podsumowanie konsultacji

Nie otrzymano żadnej uwagi, opinii, zapytania w formie przewidzianej w ogłoszeniu Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno o konsultacjach projektu programu współpracy Gminy i Miasta Pajęczno z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Radzie Miejskiej zostanie przedłożony projekt programu współpracy Gminy i Miasta Pajęczno z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 bez zmian.

 

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Jarosław Gruszka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Jarosław Gruszka
Data wytworzenia informacji 2014-10-30
Data udostępnienia informacji 2014-10-30