wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Szczegóły informacji:

Informacja Burmistrza Pajęczna o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku pod nazwą: ĄPajęczno: nasze miasto, nasza gmina – wspólna sprawaÓ

Data: 2020-03-25
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

Informacja Burmistrza Pajęczna

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku pod nazwą: „Pajęczno: nasze miasto, nasza gmina – wspólna sprawa”

W wyniku przeprowadzonego postępowania rozstrzygnięty został ogłoszony w dniu 24 lutego 2020 roku przez Burmistrza Pajęczna konkurs na realizację zadań publicznych w 2020 roku pod nazwą: „Pajęczno: nasze miasto, nasza gmina – wspólna sprawa”.

Burmistrz Pajęczna postanowił o przyznaniu dotacji w następującej wysokości:

 

1. Klub Strzelecki STRZELEC Pajęczno - "Wakacyjne Pikniki Strzeleckie" – 2.000,00 zł.

2. 4x4 Pajęczno - "Zlot samochodów 4x4" – 1.500,00 zł.

3. Stowarzyszenie Artystyczne w Pajęcznie - "Spotkania z muzyką" - 12.800,00 zł.

4. Polski Związek Wędkarski Koło w Pajęcznie - "Organizacja zawodów wędkarskich oraz szkółki wędkarskiej dla dzieci" - 2.500,00 zł.

5. Stowarzyszenie Klub Biegacza WARTA - "Upowszechnianie biegania i idei zdrowego trybu życia wśród mieszkańców gminy i miasta Pajęczno" - 5.000,00 zł.

6. MUKS LIBERO Pajęczno -" Lato z siatkówką" - 2.000,00 zł.

7. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pajęcznie - "Przybliżenie zabytków Łodzi mieszkańcom Gminy Pajęczno" - 2.500,00 zł.

8. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dylów Szlachecki "Nasza Wieś Szlachecka" - Piknik integracyjny "Podziel się radością" - 2.000,00 zł.

9. Stowarzyszenie "Rozwijamy Czerkiesy" - "Czerkiesy - edukacja, integracja, akcja" - 2.500,00 zł.

10. Koło Gospodyń Wiejskich w Patrzykowie - "Nasza wieś w naszych rękach" - 1.500,00 zł.

11. Towarzystwo Przyjaciół Pajęczna - "Pajęczańska ścieżka historyczna" - 5.700,00 zł.

 

 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Burmistrz Pajęczna podjął decyzję o przesunięciu realizacji zadań na okres 01.07.2020 – 31.12.2020.

Wobec powyższego Burmistrz Pajęczna prosi oferentów o złożenie do Urzędu Miejskiego w Pajęcznie zaktualizowanych kosztorysów i harmonogramów realizacji zadań uwzgledniających przyznane kwoty dotacji oraz nowy termin ich realizacji w terminie do dnia 10.04.2020r. drogą elektroniczną na adres [email protected] (w postaci skanów podpisanych dokumentów).

W przypadku rezygnacji przez oferenta z realizacji zadania na nowych warunkach Burmistrz Pajęczna prosi o przesłanie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z realizacji zadania a tym samym z podpisania umowy o dotacji. Oświadczenie należy przesłać w terminie do dnia 10.04.2020r. drogą elektroniczną na adres [email protected] (w postaci skanów podpisanych dokumentów).

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2020-03-31
Data udostępnienia informacji 2020-03-31