wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie o konsultacjach programu współpracy na rok 2022

Data: 2021-10-01
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

                                                                                                                       OGŁOSZENIE

 

 Na podstawie uchwały Nr 335/XXXVIII/10 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 29 października 2010 roku Burmistrz Pajęczna zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach

 

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PAJĘCZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2022.

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 01 października do 29 października 2021 roku. W ramach konsultacji odbędzie się otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z możliwością składania opinii i uwag w dniu 29 października 2021 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie. Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą także składać do Burmistrza Pajęczna opinie i uwagi na piśmie do projektu programu w terminie do dnia 29 października 2021 roku do godziny 13.00.

 

Pajęczno - 1 października 2021 roku


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2021-10-01
Data udostępnienia informacji 2021-10-01