wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Szczegóły informacji:

Informacja o wynikach konsultacji programu współpracy na 2022r

Data: 2021-11-03
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

Pajęczno, dnia 3 listopada 2021 roku

  Informacja o wynikach konsultacji

 projektu programu współpracy Gminy i Miasta Pajęczno z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

 

 Konsultacje prowadzone były w od 1 października do 29 października 2021 roku .

 Informacja o konsultacjach wraz z projektem programu umieszczona była w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

 

W ogłoszeniu przewidziano następujące formy konsultacji:

1. otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z możliwością składania opinii i uwag w dniu 29 października 2021 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie. Na spotkanie nie przybył żaden przedstawiciel organizacji pozarządowych.

2. składanie przez organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno opinii i uwag na piśmie do projektu programu w terminie do dnia 29 października 2021 roku do godziny 13.00. W terminie przewidzianym w ogłoszeniu nie wpłynęły żadne uwagi i opinie.

 

Podsumowanie konsultacji

 

Nie otrzymano żadnej uwagi, opinii, zapytania w formie przewidzianej w ogłoszeniu Burmistrza Pajęczna o konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Pajęczno z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2021-11-03
Data udostępnienia informacji 2021-11-03