wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Szczegóły informacji:

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Data: 2022-10-25
Autor: Ewa Tokarczyk
Treść informacji / streszczenie:

Pajęczno, dnia 25 października 2022 roku

 

 

Informacja o wynikach konsultacji

projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Pajęczno z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

 

Konsultacje prowadzone były w dniach od 03 października  do 17 października 2022 roku .

 

Informacja o konsultacjach wraz z projektem programu umieszczona była w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

W ogłoszeniu przewidziano następujące formy konsultacji:

  1. otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z możliwością składania opinii i uwag w dniu 17 października 2022 roku o godzinie 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Pajęcznie. Na spotkanie nie przybył żaden przedstawiciel organizacji pozarządowych.
  2. składanie przez organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Burmistrza Pajęczna opinii i uwag na piśmie do projektu programu w terminie do dnia 17 października 2022 roku do godziny 13.00. W terminie przewidzianym w ogłoszeniu nie wpłynęły żadne uwagi i opinie.

 

Podsumowanie konsultacji

Nie otrzymano żadnej uwagi, opinii, zapytania w formie przewidzianej w ogłoszeniu Burmistrza Pajęczna o konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Pajęczno z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

 

 

 


    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2022-10-25
Data udostępnienia informacji 2022-10-25