wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Szczegóły informacji:

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Data: 2012-09-20
Autor: JAROSŁAW GRUSZKA
Treść informacji / streszczenie:
Pajęczno, dnia 20 września 2012 rokuOGŁOSZENIE


Na podstawie uchwały Nr 335/XXXVIII/10 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 29 października 2010 roku Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA PAJ CZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2013.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 28 września do 15 października 2012 roku .

W ramach konsultacji odbędzie się otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, z możliwością składania opinii i uwag w dniu 12 października 2012 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie.

Organizacje pozarządowe oraz z podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą także składać do Burmistrza Gminy i Miasta Pajęczno opinie i uwagi na piśmie do projektu programu w terminie do dnia 15 października 2012 roku do godziny 15.30.

 Załączniki

Załącznik nr: 1
Projekt programu współpracy na 2013 rok [63,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2012-10-08

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2012-10-08
Data udostępnienia informacji 2012-10-08