wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miejski w Pajęcznie

Szczegóły informacji:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2013 rok - "Na sportowo przez cały rok"

Data: 2012-12-03
Autor: JAROSŁAW GRUSZKA
Treść informacji / streszczenie:

OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pajęczno

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ogłasza :

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku pod nazwą:
"Na sportowo przez cały rok
- szkolenie w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, kolarstwa i pływania"

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadań publicznych w 2013 r. - 110.000 zł, termin realizacji styczeń - grudzień 2013 r.
W roku 2012 dotacje zostały przyznane na:
1. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Pajęcznie 68.000 zł
2. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Makowiskach 16.000zł
3. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 8.000 zł
4. Prowadzenie sekcji kolarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 8.000 zł
5. Prowadzenie sekcji pływania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 10.000 zł

II Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz.
1536 z późniejszymi zmianami).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
4. Rozpatrywane będą oferty złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku stwierdzenia braków/błędów formalnych podmiot składa
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pajęczno

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ogłasza :

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku pod nazwą:
"Na sportowo przez cały rok
- szkolenie w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, kolarstwa i pływania"

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadań publicznych w 2013 r. - 110.000 zł, termin realizacji styczeń - grudzień 2013 r.
W roku 2012 dotacje zostały przyznane na:
1. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Pajęcznie 68.000 zł
2. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Makowiskach 16.000zł
3. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 8.000 zł
4. Prowadzenie sekcji kolarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 8.000 zł
5. Prowadzenie sekcji pływania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 10.000 zł

II Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz.
1536 z późniejszymi zmianami).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
4. Rozpatrywane będą oferty złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku stwierdzenia braków/błędów formalnych podmiot składa
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pajęczno

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ogłasza :

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku pod nazwą:
"Na sportowo przez cały rok
- szkolenie w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, kolarstwa i pływania"

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadań publicznych w 2013 r. - 110.000 zł, termin realizacji styczeń - grudzień 2013 r.
W roku 2012 dotacje zostały przyznane na:
1. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Pajęcznie 68.000 zł
2. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Makowiskach 16.000zł
3. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 8.000 zł
4. Prowadzenie sekcji kolarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 8.000 zł
5. Prowadzenie sekcji pływania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 10.000 zł

II Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz.
1536 z późniejszymi zmianami).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
4. Rozpatrywane będą oferty złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku stwierdzenia braków/błędów formalnych podmiot składa
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pajęczno

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ogłasza :

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku pod nazwą:
"Na sportowo przez cały rok
- szkolenie w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, kolarstwa i pływania"

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadań publicznych w 2013 r. - 110.000 zł, termin realizacji styczeń - grudzień 2013 r.
W roku 2012 dotacje zostały przyznane na:
1. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Pajęcznie 68.000 zł
2. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Makowiskach 16.000zł
3. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 8.000 zł
4. Prowadzenie sekcji kolarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 8.000 zł
5. Prowadzenie sekcji pływania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 10.000 zł

II Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz.
1536 z późniejszymi zmianami).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
4. Rozpatrywane będą oferty złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku stwierdzenia braków/błędów formalnych podmiot składa
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pajęczno

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ogłasza :

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku pod nazwą:
"Na sportowo przez cały rok
- szkolenie w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, kolarstwa i pływania"

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadań publicznych w 2013 r. - 110.000 zł, termin realizacji styczeń - grudzień 2013 r.
W roku 2012 dotacje zostały przyznane na:
1. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Pajęcznie 68.000 zł
2. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Makowiskach 16.000zł
3. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 8.000 zł
4. Prowadzenie sekcji kolarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 8.000 zł
5. Prowadzenie sekcji pływania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 10.000 zł

II Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz.
1536 z późniejszymi zmianami).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
4. Rozpatrywane będą oferty złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku stwierdzenia braków/błędów formalnych podmiot składa
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pajęczno

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ogłasza :

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku pod nazwą:
"Na sportowo przez cały rok
- szkolenie w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, kolarstwa i pływania"

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadań publicznych w 2013 r. - 110.000 zł, termin realizacji styczeń - grudzień 2013 r.
W roku 2012 dotacje zostały przyznane na:
1. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Pajęcznie 68.000 zł
2. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Makowiskach 16.000zł
3. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 8.000 zł
4. Prowadzenie sekcji kolarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 8.000 zł
5. Prowadzenie sekcji pływania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 10.000 zł

II Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz.
1536 z późniejszymi zmianami).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
4. Rozpatrywane będą oferty złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku stwierdzenia braków/błędów formalnych podmiot składa
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pajęczno

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Pajęczno ogłasza :

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku pod nazwą:
"Na sportowo przez cały rok
- szkolenie w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, kolarstwa i pływania"

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadań publicznych w 2013 r. - 110.000 zł, termin realizacji styczeń - grudzień 2013 r.
W roku 2012 dotacje zostały przyznane na:
1. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Pajęcznie 68.000 zł
2. Prowadzenie sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w Makowiskach 16.000zł
3. Prowadzenie sekcji piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 8.000 zł
4. Prowadzenie sekcji kolarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 8.000 zł
5. Prowadzenie sekcji pływania dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Pajęczno 10.000 zł

II Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz.
1536 z późniejszymi zmianami).
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
4. Rozpatrywane będą oferty złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku stwierdzenia braków/błędów formalnych podmiot składa

 Załączniki

Załącznik nr: 1
wzór oferty [120,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2012-12-11
Załącznik nr: 2
ramowy wzór umowy [120,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2012-12-11
Załącznik nr: 3
wzór sprawozdania [103,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2012-12-11

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Jarosław Gruszka
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Jarosław Gruszka
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Jarosław Gruszka
Data wytworzenia informacji 2012-12-11
Data udostępnienia informacji 2012-12-11